Bertelsmann tworzy dział zajmujący się handlem elektronicznym

Podstawowym zadaniem nowej jednostki jest współpraca w ramach strategicznych porozumień z America Online i Terra Lycos.

Niemiecki koncern medialny Bertelsmann zintegrował swoją działalność związaną z handlem elektronicznym w jeden dział, na którego czele stanął Andreas Schmidt, były szef europejskiego oddziału America Online. Szczegóły finansowe tego przedsięwzięcia nie zostały ujawnione.

Nowy dział - o nazwie Bertelsmann e-Commerce Group (BeCG) - ma dwie siedziby: w Hamburgu i Nowym Jorku. Jego podstawowym zadaniem jest zajmowanie się współpracą i rozwijanie strategicznych porozumień z America Online i Terra Lycos.

BeCG stanowi połączenie następujących działów: e-commerce (handel elektroniczny), m-commerce (mobile commerce - handel bezprzewodowy), b-commerce (broadband commerce - szerokopasmowe rozwiązania handlowe), działu zajmującego się strategicznymi porozumieniami oraz usług szerokopasmowych.

Poza rozwijaniem dotychczasowej działalności, BeCG będzie się zajmować również rozwojem nowych technologii i marek w ramach własnego funduszu inwestycyjnego BeCG Ventures.

***

Terra Networks przejmuje Lycos za 12,5 mld USD

AOL odkupi udziały AOL Europe od Bertelsmanna

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200