Berkeley: miasto z najszybszym dostępem do Internetu

Amerykańskie Berkeley w stanie Kalifornia to miasto z najwyższą średnią prędkością dostępu do Internetu. Również kolejne dwa miasta są położone w Stanach Zjednoczonych. Średnia prędkość łącza jest tam wyższa niż w miastach japońskich i koreańskich, które są tuż za liderami.

Dane dotyczące średniej prędkości łącz w różnych miastach świata pochodzą z raportu opracowanego przez firmę Akamai Technologies. Obecnie lista miast o najszybszej średniej prędkości łącz na świecie wygląda następująco:

1. Berkeley (USA) - 18,7 Mb/s.

2. Chapel Hill (USA) - 17,5 Mb/s

3. Stanford (USA) - 17,0 Mb/s.

Kolejne miasta reprezentują głównie trzy kraje: USA, Japonię i Południową Koreę. Wszystkie łączy jedna charakterystyczna cecha: są to ośrodki uniwersyteckie z dużą ilością studentów. Akamai podczas badań odrzucił miasta, w których jest mniej niż 50 tys. unikalny adresów IP, aby nie fałszować wyników przez bardzo małe miasta.

Zobacz również:

Według firmy przeprowadzającej badania średnią prędkość łącza podwyższają bardzo szybkie łącza do których podłączone są uczelnie. Jednocześnie uważają, że właśnie ten fakt może powodować, że lokalni dostawcy oferują łącza o większej średniej przepustowości.

Z europejskich miast najlepiej wypadł norweski Trondheim ze średnią prędkością łącza 10,6 Mb/s. W tym mieście również mieszczą się szkoły wyższe.

Brak jest informacji na temat wyników polskich miast.


TOP 200