Benzyna z komputerów

"Sprawne zarządzanie tak dużym przedsiębiorstwem, jak Petrochemia Płock, jest możliwe jedynie przy prawidłowo funkcjonującym przepływie informacji. Realizujące różne zadania wydziały przedsiębiorstwa, muszą znaleźć optymalny sposób na możliwie szybkie przesyłanie informacji, zarówno między strukturami poziomymi, jak i między poszczególnymi szczeblami zarządzania firmą, dostęp do wspólnych baz danych oraz sposób ich aktualizacji i szybkie przetwarzanie ogromnych ilości informacji. A to jest możliwe tylko dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych" - twierdzi Lech Barszczewski, główny informatyk Petrochemii Płock S.A.

"Sprawne zarządzanie tak dużym przedsiębiorstwem, jak Petrochemia Płock, jest możliwe jedynie przy prawidłowo funkcjonującym przepływie informacji. Realizujące różne zadania wydziały przedsiębiorstwa, muszą znaleźć optymalny sposób na możliwie szybkie przesyłanie informacji, zarówno między strukturami poziomymi, jak i między poszczególnymi szczeblami zarządzania firmą, dostęp do wspólnych baz danych oraz sposób ich aktualizacji i szybkie przetwarzanie ogromnych ilości informacji. A to jest możliwe tylko dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych" - twierdzi Lech Barszczewski, główny informatyk Petrochemii Płock S.A.

System informatyczny w płockiej Petrochemii budowano przez wiele lat. Pierwsze aplikacje zaimplementowane były w latach 70. na komputerze Honeywell HB2040 i dotyczyły pracujących w trybie wsadowym systemów: ewidencji majątku, gospodarki materiałowej, raportyzacji produkcji i środków trwałych. Później pojawiły się minikomputery PDP-11 wspomagające zastosowania CAD/CAM i badania techniczne oraz spedycję, a w latach 80. - pierwsze komputery PC. W tym samym czasie pojawił się w zakładzie pierwszy mainframe IBM 9377 i pierwszy system finansowo-księgowy, opracowany wspólnymi siłami zakładu i firmy Wimex, z którą Petrochemia współpracowała.

W 1990 r. rozpoczęto przenoszenie oprogramowania na używany (second-hand), ale znacznie większej mocy, komputer mainframe firmy IBM 4381, wprowadzając jednocześnie przetwarzanie transakcyjne. W pierwszej kolejności powstał system finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, a następnie środki trwałe i gospodarka materiałowa. Równocześnie rozpoczęto budowę infrastruktury SNA. Emulator terminalowy pozwalał na oglądanie danych z mainframe'a na komputerach PC. W tamtych czasach było to rozwiązanie zadowalające, gdyż mainframe spełniał założenia niezawodności i bezpieczeństwa danych.

SNA

Obecnie sieć SNA składa się z kilku klastrów terminali typu 3174, podłączonych bezpośrednio do kanałów mainframe, bądź poprzez łącza synchroniczne do urządzeń 3172. Kanały mainframe wyniesione są w trzy główne punkty Petrochemii, poprzez jednostki światłowodowe 3044. W Petrochemii sieć SNA jest wykorzystywana do obsługi protokołu 3270 (terminale 3158). Ostatnio zrealizowano połączenie sieci SNA z siecią Ethernet poprzez jednostkę 3172 oraz SNA Server firmy Microsoft. Komunikacja pomiędzy dwoma środowiskami odbywa się poprzez protokół TCP/IP oraz NetBEUI i służy głównie do zasilania lokalnych serwerów w dane z centralnych baz znajdujących się na komputerach mainframe.

System operacyjny dla mainframe kosztuje ok. 1 mln DM. Leasingowanie systemu - ok. 20 tys. DM miesięcznie. Dlatego też Petrochemia zamierza zrezygnować z użytkowania mainframe'a, ale nie może tego zrobić do czasu, gdy liczne aplikacje i bazy danych tworzone pod Adabasem (narzędziem do tworzenia baz danych na mainframe) zostaną przeniesione na komputery PC. A to zajmie jeszcze ok. 2 lat. Funkcje sieci SNA są natomiast systematycznie przejmowane przez sieć ethernetową.

Ethernet

W 1993 r. rozpoczęto budowę w oparciu o standard Ethernet i światłowody. Pierwszy jej element, o długości ok. 2 km, łączył trzy budynki i służył do przesyłania w trybie on-line sygnałów monitoringu maszyn do centrum diagnostycznego. Obecnie sieć komputerowa składa się z dwóch podwójnych pierścieni FDDI, które są połączone siecią ethernetową, od pierścieni FDDI poprzez broutery FDDI/Ethernet odchodzą lokalne sieci ethernetowe. Jeden z pierścieni obsługuje sferę produkcyjną zakładu, natomiast drugi łączy główne centra biznesowe: księgowość, finanse, sprzedaż i kierownictwo firmy.

Lokalne serwery pracujące pod kontrolą Windows NT Server rozmieszczone są w różnych miejscach zakładu i obsługują zadania typu "office automation" oraz lokalne aplikacje bazujące na MS SQL Server.

Po trzech latach intensywnych prac nad automatyzacją i informatyzacją Petrochemii widać efekty. Szkielet sieci liczy już ok. 40 km światłowodów, zainstalowano ponad 300 komputerów i terminali, wdrożono wiele aplikacji. Inwestycje poniesione na informatyzację zaczynają się zracać.

Oprogramowanie użytkowe

W tym samym czasie, co rozpoczęcie budowy sieci, Petrochemia zdecydowała się na oparcie przyszłych rozwiązań na komputerach PC i platformie oprogramowania Microsoftu. Obecnie praktycznie każde stanowisko komputerowe w Petrochemii wyposażone jest w Windows for Workgroups oraz w pakiet . Obowiązującym standardem poczty elektronicznej jest MS Mail, natomiast podstawowym narzędziem do harmonogramowania pracy - MS Project.


TOP 200