Benzyna z komputerów

Bieżąca ocena wykonania planów produkcyjnych oraz informacja o możliwościach zbytu, cenach produktów i kosztach produkcji są podstawą do optymalizacji i planowania produkcji na następne okresy. Pełna wymiana informacji poprzez sieć komputerową między marketingiem, zbytem, księgowością, instalacjami produkcyjnymi i komórkami odpowiedzialnymi za planowanie produkcji pozwala na wybór najbardziej opłacalnej strategii produkcyjnej.

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu poza sferą produkcyjną jest najbardziej rozległym obszarem działania Petrochemii. Obejmuje ono swoim zasięgiem cały proces zapewnienia właściwego stanu technicznego infrastruktury wytwórczej oraz optymalizacji kosztów remontów. Zasadniczymi elementami tego procesu są: techniczne przygotowanie remontu (zapewnienie odpowiedniego potencjału ludzkiego do realizacji remontu, części zamiennych, dokumentacji technicznej), nadzór nad realizacją prac i ich rozliczanie, zarządzanie dokumentacją techniczną i remontową. Właściwe prowadzenie gospodarki remontowej wymaga korzystania nie tylko z bieżących informacji o stanie technicznym maszyn i urządzeń, ale też z danych historycznych.

Konieczność silnego powiązania tych zagadnień w systemie informatycznym wynika z nowej tendencji w gospodarce remontowej: przejścia od remontów uwarunkowanych czasem, do remontów uwarunkowanych stanem technicznym maszyn. To wymusza nową jakość, szczególnie w zakresie badań technicznych i diagnostycznych. Stworzenie sprawnego systemu wspomagającego prace służb utrzymania ruchu jest warunkiem niezbędnym do wydłużenia cyklu remontowego.

Marketing, sprzedaż i ekspedycja

Aby zapewnić efektywne funkcjonowanie sprzedaży z bieżącym dostępem do informacji o stanie sprzedaży, przygotowanych i planowanych wysyłkach, o zapasach produktów i odbiorcach, przystąpiono do stworzenia nowego oprogramowania wspomagającego pracę terminali nalewczych, wag i ekspedycji kolejowej. Informacje te muszą być dostępne w wielu działach Petrochemii, m.in. w marketingu, służbach finansowo-księgowych, planowaniu produkcji itp. Do systemów tych przykłada się szczególną wagę, gdyż będą one miały bezpośredni wpływ na jakość obsługi klientów.

Badania, rozwój i inwestycje

Potężny front inwestycji realizowanych w Petrochemii wymaga odpowiedniego oprzyrządowania informatycznego zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych zadań. Główne zagadnienia występujące w tej grupie tematycznej to: analiza opłacalności inwestycji, budżetowanie i kontrola wydatków, harmonogramowanie i kontrola realizacji, rozliczanie i przekazywanie do eksploatacji obiektów.

Zarządzania i finanse

Programy wchodzące w skład tej grupy muszą zapewnić kontrolę i sterowanie finansami przedsiębiorstwa. Główne ich funkcje: kontrola stanu należności i zobowiązań, zarządzanie przepływem środków finansowych, analizy bieżące i historyczne, wspomaganie i kontrola operacji bankowych. Inna grupa zagadnień to wspomaganie opracowania budżetów krótko- i długoterminowych oraz kontrola ich realizacji (m.in. środków inwestycyjnych).

Infrastruktura informatyczna

Dla wsparcia tak rozbudowanych i różnorodnych funkcji należało stworzyć efektywną i niezawodną infrastrukturę informatyczną. Obecnie Petrochemia znajduje się w ostatniej fazie akcji ofertowej na kompleksowy system zarządzania firmą.

"Tworzenie od zera systemu dedykowanego nie wchodziło w rachubę. Dlatego też chcemy zdecydować się na zakup pakietu z półki, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że tego typu systemy są kosztowne (od 2 mln USD w górę). W przypadku Petrochemii nie liczą się jednak koszty, a czas zwrotu inwestycji. Dlatego też wyboru dokonamy pomiędzy SAP R3 i Oracle Financials. Oczywiście zakupimy tylko część modułów, i to tych, które sprawdziły się na świecie w przemyśle chemicznym. Ale specyficzny dla naszej działalności system kadrowo-płacowy będziemy tworzyć sami, podobnie jak system utrzymania ruchu (amerykańskiej firmy Champs na platformie Digitala), który wdrożyliśmy wcześniej i z którego jesteśmy w pełni zadowoleni. Wdrożenie modułu f-k zamierzamy zakończyć w 1996 r., modułów materiałówki i zaopatrzenia - w 1998 r., a modułów związanych ze sprzedażą w 1999 r.

Wszystkie systemy biznesowe będą natomiast budowane nad bazą danych czasu rzeczywistego, specyficzną dla rodzaju prowadzonej przez nas produkcji (PE firmy Oil System)" - kończy Lech Barszczewski.


TOP 200