Benzyna z komputerów

W chwili obecnej testowane są nowe rozwiązania Microsoftu: Windows 95 i Exchange. Sprawdzane są nie tylko aspekty użytkowe pakietów, ale również łatwość przejścia z dotychczasowych środowisk do nowych. W przypadku pozytywnych wyników staną się one obowiązującymi standardami.

System zarządzania firmą

"Obecnie, mimo że do dnia dzisiejszego zostały skomputeryzowane wszystkie główne obszary działalności przedsiębiorstwa, nie można powiedzieć, by istniał kompleksowy system zarządzania Petrochemią. Moduły zostały ze sobą sklejone, ale nie stanowią jednolitego monolitu" - mówi Lech Barszczewski.

Petrochemia postanowiła więc przymierzyć się do stworzenia takiego systemu. Dlatego też od 4 lat trwa intensywny proces rekonstrukcji całego systemu zarządzania firmą. W pierwszej kolejności dotyczy to kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa obszarów: wspomagania procesów decyzyjnych, optymalnego sterowania produkcją, obsługi sprzedaży i zaopatrzenia, prowadzenia gospodarki remontowej oraz automatyzacji prac administracyjnych.

Praktyczna realizacja tych zadań jest możliwa tylko przy wykorzystaniu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci komputerowej integrującej rozproszone zasoby informatyczne. "Wcześniej trzeba jednak było prześledzić obieg informacji w zakładzie, a wcale nie było to takie proste. Dlatego też Petrochemia skorzystała w tym zakresie z pomocy firmy konsultingowej Coopers & Lybrand" - mówi Lech Barszczewski.

Podstawowe procesy biznesowe

Podstawową funkcją systemu informatycznego tworzonego w Petrochemii jest wspomaganie procesu zarządzania

przedsiębiorstwem. W celu jego realizacji należy zapewnić dostęp do wszystkich istotnych źródeł informacji w przedsiębiorstwie, przetworzyć je według przyjętych algorytmów i dopiero wtedy zasilić nią system informowania kierownictwa. Przy opracowywaniu koncepcji informatyzacji Petrochemii wydzielono siedem podstawowych bloków tematycznych, kluczowych dla funkcjonowania firmy:

- monitorowanie i sterowanie procesami

- zarządzanie produkcją

- utrzymanie ruchu

- badania i rozwój

- inwestycje

- zbyt i ekspedycja

- zarządzanie i finanse.

Monitorowanie i sterowanie procesami

Struktura systemów informatycznych, wspomagających operacje sterowania i monitorowania, charakteryzuje się

wielowarstwowością. Najniższą warstwą jest oprzyrządowanie pomiarowe i elementy wykonawcze (poziom obiektowy). Automatyzacja pomiarów realizowana jest przez specjalizowany sprzęt mikroprocesorowy do obsługi czujników i torów pomiarowych, rejestracji pomiarów i wykonywania wstępnej obróbki. Jest to podstawowe źródło danych o przebiegu produkcji i błędy powstałe na tym poziomie są w praktyce już nie do wyelimowania w dalszym procesie obróbki danych. Następny poziom to układy DCS, które poza wyżej wymienionymi funkcjami realizują sterowanie procesami według przyjętych algorytmów.

Poziom sterowania zaawansowanego (Advanced Process Control - APC) optymalizuje pracę instalacji (patrz tabela). Efektywna praca APC wymaga zasilania informacjami pochodzącymi z systemów biznesowych. Ta warstwa systemów sterowania traktowana jest jako jeden z elementów systemu informatycznego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie produkcją

Maksymalizacja ekonomicznej efektywności przedsiębiorstwa jest możliwa jedynie przy racjonalnym i skutecznym planowaniu produkcji. W tym celu konieczne jest stworzenie systemu umożliwiającego magazynowanie i przetwarzanie danych dotyczących realizacji produkcji. Głównym zadaniem systemu bilansowania jest sporządzanie wiarygodnych raportów produkcji dla poszczególnych instalacji, raportów o zużyciu surowców i mediów energetycznych oraz o przepływach między instalacjami. Raporty te obejmują także zapasy w bazach magazynowych oraz wskaźniki techniczno-ekonomiczne (uzyski, zużycia) poszczególnych instalacji w ciągu doby czy miesiąca.


TOP 200