Będziemy mieć Rzecznika Praw Obywatelskich w Sieci?

Forum Internetu Obywatelskiego wysunęło postulat powołania takiego stanowiska przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Przedstawiciel internautów miałby przede wszystkim zajmować się monitorowaniem stanu ochrony praw osobistych obywateli w sieciach komunikacji elektronicznej.

Postulat przedstawiono podczas V Forum Internetu Obywatelskiego. Obradujący na forum reprezentanci środowiska prawników, socjologów i specjalistów od komunikacji społecznej wskazywali na zagrożenia związane z naruszeniami praw jednostki do prywatności w Internecie. Zdaniem uczestników Forum obecny model klasycznego prawa nie przystaje do nowych form komunikacji elektronicznej.

Pomysł na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich w Sieci związany jest z postulatem edukacji użytkowników w kwestii ich praw i zagrożeń wynikających z faktu przebywania w Internecie. Jak wskazują przedstawiciele Internetu Obywatelskiego, należy określić granice regulacji prawnych, które mają nie tylko zapewnić bezpieczeństwo internautom, ale jednocześnie nie naruszać ich wolności i prywatności.

Zobacz również:

  • Google Meet stawia na większe możliwości streamingu

Dodajmy, że Internet Obywatelski jest niekomercyjną, apolityczną inicjatywą obywatelską stawiającą sobie za cel rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Więcej informacji:

http://www.egov.pl/io

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200