Będzie więcej e-podpisów

Resort gospodarki zakończył prace nad projektem ustawy o e-podpisach. Wprowadza on nowe ich formy: podpis zaawansowany, urzędowy i pieczęć elektroniczną.

Jako jedni z pierwszych, już w listopadzie 2008 r. przedstawiliśmy projekt nowej ustawy o podpisach elektronicznych, jak i odpowiedź na propozycję rządu Wiesława Paluszyńskiego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego - który w pracach nad ówczesną ustawą reprezentował PTI i PIIT, był także współtwórcą centrum certyfikacji w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Większa swoboda

Podpis zaawansowany, podpis urzędowy i pieczęć elektroniczna to trzy nowe formy podpisu elektronicznego, które ma wprowadzić przygotowana przez resort gospodarki ustawa o podpisach elektronicznych. Dzięki nim wykorzystywanie Internetu do kontaktów z urzędem ma być prostsze i tańsze. Przygotowywana ustawa ma zastąpić tę z 18 września 2001 r., która przez osiem lat była martwa, gdyż nikt nie chciał korzystać z e-podpisu w Polsce i pozostałaby taką, gdyby nie wymóg ZUS zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez firmy zatrudniające co najmniej pięć osób.

220 tys.

elektronicznych podpisów kwalifikowanych wydano do tej pory w Polsce, głównie na potrzeby komunikacji z ZUS.

Nowe formy podpisów mają upowszechnić stosowanie e-podpisu w Polsce. Podpis urzędowy ma być wydawany wraz z dowodem tożsamości. Pieczęć elektroniczna ma np. umożliwić masowe podpisywanie e-faktur wysyłanych mailem do klientów. Podpis zaawansowany ma zaś - zdaniem przedstawicieli resortu gospodarki - usprawnić obrót gospodarczy i pracę administracji publicznej. Dotychczas jedynym prawnie uregulowanym podpisem zaawansowanym w Polsce był bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. Jest to najbezpieczniejszy, ale i najdroższy sposób korzystania z podpisu elektronicznego. W nowej ustawie odchodzi się od pojęcia bezpiecznego e-podpisu na rzecz jego odpowiednika w nomenklaturze wspólnotowej, którym jest podpis kwalifikowany. Przygotowana zmiana w art. 69 Kodeksu Cywilnego uwzględnia wprowadzenie podpisu zaawansowanego przez odpowiednią modyfikację w zakresie formy świadczenia woli.


TOP 200