Będzie elektronicznie

Powstał rządowy zespół, który jeszcze w tym roku ma opracować prawne regulacje dotyczące handlu elektronicznego. Ma to przyspieszyć upowszechnienie tej metody płatności.

Powstał rządowy zespół, który jeszcze w tym roku ma opracować prawne regulacje dotyczące handlu elektronicznego. Ma to przyspieszyć upowszechnienie tej metody płatności.

Zadaniem zespołu jest opracowanie założeń regulacji prawnych i przepisów w zakresie handlu elektronicznego. Prace mają dotyczyć nie tylko podpisu elektronicznego, ale objąć zagadnienie elektronicznego biznesu, tak aby nasze prawodawstwo było przygotowane do przyjęcia przyszłych ustaleń, które mają obowiązywać w krajach Unii Europejskiej. Rozpatrywane przez zespół zagadnienia dotyczą takich kwestii, jak opodatkowanie transakcji elektronicznych czy ustalenie miejsca zawarcia transakcji. Prace, których efektem będą projekty aktów prawnych, zespół ma zakończyć do 30 listopada br. Inicjatywa powołania zespołu zrodziła się wśród uczestników polskiej delegacji na konferencji OECD w Ottawie, poświęconej m.in. biznesowi elektronicznemu.

W maju br. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, powołanego przez premiera Jerzego Buzka. W czasie spotkania nastąpiła jedynie wstępna wymiana informacji. Dokładny harmonogram jego prac ma być ustalony na następnym spotkaniu jeszcze w tym miesiącu.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200