Będą pieniądze unijne na rozwój społeczeństwa informacyjnego

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ruszają prace nad przygotowaniem systemu programowania, a następnie wdrażania nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Mają się tam znaleźć pieniądze na wsparcie budowy infrastruktury szerokopasmowej, cyfryzacji administracji publicznej i e-usług oraz zwiększania kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

"Wszystko wskazuje na to, że w latach 2014-2020 rozwój społeczeństwa informacyjnego będzie intensywnie wspierany. Już teraz w Ministerstwie trwają prace nad przygotowaniem nowego systemu programowania" - powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel na konferencji Computerworld "Państwo 2.0". I dodała, że od 2010 r., kiedy Unia Europejska przyjęła strategię "Europa 2020", wzrosło znaczenie technologii cyfrowych w rozwoju społeczno-gospodarczym UE. Jednym z projektów przewodnich jest Europejska Agenda Cyfrowa, na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego - powiedziała wiceminister Wendel.

W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła projekty rozporządzeń dotyczących funkcjonowania polityki spójności w latach 2014-2020. Obecnie są one przedmiotem negocjacji w ramach grupy roboczej Rady UE. Wraz z tym pakietem, KE zaproponowała stworzenie specjalnego instrumentu zasilanego m.in. ze środków Funduszu Spójności, z którego finansowane byłyby paneuropejskie projekty, także z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych. W latach 2014-2020 zapotrzebowanie na paneuropejskie sieci nowej generacji (NGN/NGA) może wynieść ponad 250 mld euro.

"Obecnie w MRR rozpoczynają się wewnętrzne prace nad przygotowaniem systemu programowania, a następnie wdrażania nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Koncentracja interwencji mogłaby, podobnie jak obecnie, skupiać się wokół trzech głównych obszarów wsparcia: infrastruktury szerokopasmowej, cyfryzacji administracji publicznej i e-usług oraz zwiększania kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu" - powiedziała wiceminister Wendel. W obecnej perspektywie finansowej w ramach Narodowej Strategii Spójności, na projekty z dziedziny społeczeństwa informacyjnego przeznaczono ok. 4 mld euro, co stanowi prawie 6 proc. kwoty przyznanej Polsce na lata 2007-2013.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200