Będą pieniądze na prototypy

Firmy teleinformatyczne wspólnie z wyższymi uczelniami zaproponowały Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju program InnoICT, z którego mają być finansowane badania naukowe i prace nad innowacyjnymi technologiami. Budżet programu to ponad 1 mld zł.

Inicjatorzy programu – Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji - wyszli z założenia, że sektor wart ponad 30 mld zł, zatrudniający 200 tys. pracowników, dzięki któremu Polska stała się jednym z trzech miejsc na świecie, gdzie koncerny chcą lokować swoje centra usług ICT, przy wsparciu badań nad innowacyjnymi produktami, ma szansę na rozwój i ekspansję zagraniczną. – „Sektor ICT jest bardzo konkurencyjny, a jednak firmy zarówno duże, jak i mniejsze umiały się dogadać, zarówno między sobą, jak i z uczelniami.” – powiedział podczas prezentacji programu Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej.

Celem programu jest przyspieszenie badań, finansowanie etapu tworzenia prototypów, umożliwienie współpracy firm ICT z uczelniami i zbudowanie lepszego otoczenia dla start-upów. W programie znalazło się w sumie 75 propozycji skupionych w czterech głównych obszarach: systemach wbudowanych dla przestrzeni inteligentnych, interfejsach człowiek-maszyna, bazach danych i smart city. – „Akademia Górniczo Hutnicza realizuje obecnie 15 projektów z wielu dziedzin, dzięki programowi sektorowemu będziemy mieli szansę zająć się rzeczami, które nas naprawdę interesują i będą finansowane przez NCBR” – zadeklarował prof. Dr hab. Zbigniew Kąkol. prorektor AGH. W sumie w pracach nad projektem wzięło udział 14 uczelni.

Zobacz również:

Żeby jednak program stał się rzeczywistością musi zostać zaakceptowany przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – „Program musi być zgodny z programem operacyjnym Inteligentny Rozwój – wyjaśnia Łukasz Jasek – kierownik działu w NCBR – propozycje zostaną przeanalizowane i na przełomie roku autorzy wybranych programów zostaną zaproszeni do dalszych prac. W sumie na wszystkie programy sektorowe przeznaczymy ok. 700 mln euro”. – powiedział, zaznaczając, że kwoty tej nie należy jeszcze traktować jako ostatecznej.

- Chcielibyśmy, żeby do 2023 r. nakłady firm na badania i rozwój wynosiły 1% PKB. – zadeklarowała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak, dodając, że cieszy ją propozycja programu i chciałaby, żeby jak najszybciej można było zobaczyć jego rezultaty. Zdaniem minister Marii Wasiak poprawa konkurencyjności polskiego sektora ICT będzie możliwa wtedy, gdy środki zostaną skoncentrowane na wybranych celach.

Zdaniem przedsiębiorców skupionych w ZPTC Lewiatan warunkiem koniecznym jest również stworzenie mechanizmu osłonowego, który zachęcałby firmy do inwestycji oraz systemowe rozwiązania umożliwiające kredytowanie innowacyjnych przedsięwzięć . Żeby polskimi innowacyjnymi produktami i technologiami zainteresowali się inwestorzy muszą się one znaleźć na rynku. Dlatego – zdaniem przedsiębiorców trzeba stworzyć również program implementacyjny.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze wnioski do programu sektorowego InnoICT będzie można składać w drugiej połowie przyszłego roku.


TOP 200