Będą elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego

Andrzej Sośnierz, kierujący Narodowym Funduszem Zdrowia, zapowiada wprowadzenie dla każdego Polaka elektronicznej karty ubezpieczenia.

Andrzej Sośnierz, kierujący Narodowym Funduszem Zdrowia, zapowiada wprowadzenie dla każdego Polaka elektronicznej karty ubezpieczenia.

Koszt tego projektu to 450 mln zł. Zapewne jest to część - odkładanego od lat - projektu budowy Rejestru Usług Medycznych. NFZ zapowiada w ramach projektu kilka mniejszych przetargów, aby żadna z polskich firm IT nie zmonopolizowała obsługi Funduszu.

Będą elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego

Andrzej Sośnierz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Karta elektroniczna ma zastąpić obecne książeczki ubezpieczenia. Miałaby zostać ona wprowadzona już za rok. Na karcie mają być zapisane wszystkie informacje medyczne na nasz temat, w tym: porady, operacje i inne świadczenia, z których korzystaliśmy, a w przyszłości także recepty, grupa krwi i rzeczy, na które jesteśmy uczuleni. Ponad połowę z 450 mln zł ma pochłonąć wydanie kart magnetycznych. Pozostałe fundusze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania. Przetargi mają być rozpisane w 2007 r.

Wprowadzenie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego ma zapobiec nadużyciom, m.in. dopisywaniu pacjentom przez placówki usług, których faktycznie nie wykonały. W budżecie NFZ jest ok. 40 mld zł, które Fundusz przekazuje jednostkom służby zdrowia za leczenie Polaków, w tym na leki refundowane. Dane zapisywane na karcie magnetycznej będą przekazywane również do centralnej bazy danych w Narodowym Funduszu Zdrowia, co ma umożliwić lepszą kontrolę wydawania pieniędzy.

Już w listopadzie 2004 r. NFZ zapowiadał wprowadzenie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, do czego zobowiązała nas Unia Europejska, oraz Krajowej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Natomiast w lipcu br. Jerzy Miller, poprzedni prezes NFZ, zapowiadał rozpoczęcie projektu zmierzającego do stworzenia systemu uwierzytelniania osób i instytucji korzystających z systemu ubezpieczenia zdrowotnego i funduszy NFZ.

Trudno zliczyć, które to już od 1991 r. podejście do budowy Rejestru Usług Medycznych. Życzymy jednak powodzenia Andrzejowi Sośnierzowi, który za projekt w dawnej Śląskiej Kasie Chorych (obecnie śląskim oddziale NFZ) odebrał od nas tytuł Lidera Informatyki 2002.


TOP 200