Beata Wanic i prof. Jerzy Kisielnicki laureatami tegorocznej nagrody im. Marka Cara

Beata Wanic, Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego i prof. zwyczajny Jerzy Kisielnicki zostali laureatami - wręczanej po raz 10. - honorowej Nagrody im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki. Nagroda została wręczona w pierwszym dniu obrad tegorocznego, XVII Forum Teleinformatyki, obradującego w dniach 22-23 września 2011 r. w Miedzeszynie.

Beata Wanic, Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego została wyróżniona nagrodą im. Marka Cara m.in. za merytoryczny i organizacyjny wkład, ogromne zaangażowanie i determinację w całym procesie wytworzenia i wdrożenia Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP, za otwartość dzielenia się doświadczeniem w tym zakresie ze środowiskami samorządowymi i rządowymi, za popularyzację e-usług i systematyczną pracę nad ich doskonaleniem oraz za aktywne działania przy opracowaniu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Woj. Śląskiego.

Natomiast prof. zwyczajny Jerzy Kisielnicki z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej został wyróżniony m.in. za bardzo aktywny udział w procesach informatyzacji państwa, udział w tworzeniu Ogólnopolskiego Seminarium pt. "Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa", a także za wieloletnią pracę dydaktyczną w dziedzinie systemów informacyjnych i zastosowań ekonometrii w badaniach procesów informatyzacji państwa.

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także dr Józef Orzeł, Wiceprezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", Kazimierz Schmidt z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA i Ryszard Stefanowski, Prezes Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.

Honorowa Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym wręczana jest na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum. Kapitułę tworzą m.in. laureaci nagrody z poprzednich lat. Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.


TOP 200