Bazy open source w natarciu

Proste, ale wydajne

Serwery baz danych open source są uważane za znacznie prostsze niż ich płatni rywale. To główny powód ich dobrej wydajności przy odczycie danych, mniejszych wymagań sprzętowych oraz mniejszych kosztów utrzymania. Jeśli korzystamy z mniej skomplikowanego produktu, to jest mniej elementów, na które trzeba zwrócić uwagę i mniej możliwości popełnienia lub zaistnienia błędu. W takiej sytuacji nie jest konieczna częsta obsługa serwera przez administratora.

W opinii niektórych prostota rozwiązań z otwartym kodem może dyskwalifikować te serwery w porównaniu ze złożonością i mnogością funkcji Oracle 9i czy DB2. Możliwości, takie jak zapisywalne procedury oraz tzw. triggers, które należą do kanonów programowania relacyjnego od wielu lat, nie są dostępne w wielu darmowych bazach - m.in. w MySQL (są w PostgreSQL). Również na tym polu zapowiadana jest poprawa. MySQL zostanie wyposażony w te funkcje już w tym roku.

Kolejnym zarzutem wobec "otwartych" serwerów baz danych jest brak lub nie najlepsze wsparcie dla przetwarzania transakcji. MySQL jest przez to uważany za dobry serwer do składowania zawartości, ale niedojrzały do innych zastosowań, wymagających lepszego wsparcia transakcyjności. Również na tym polu można spodziewać się poprawy darmowych serwerów.

Dojrzewające oprogramowanie

Jednak niedoskonałość w pewnych dziedzinach nie stanowi problemu, jeśli nie są one nam potrzebne we wdrożeniu, a możliwości serwera, które wykorzystujemy, są wystarczające i ciągle rozwijane.

Model serwerów baz danych o otwartym kodzie nie jest monolitem. Są również pewne "wariacje na temat". PostgreSQL jest kwintesencją modelu open source, w którym kod serwera nie należy do nikogo i społeczność użytkowników i koderów odpowiada za jego rozwój i rozszerzenia.

Dla kontrastu serwer MySQL został opracowany na początku lat 90. jako baza danych dla sieci Web przez trzech programistów skandynawskich. Firma oferuje za darmo kod źródłowy na licencji GNU GPL, ale oferuje również licencję komercyjną. Przykładowo, jednym z posiadaczy licencji komercyjnej jest firma Cisco, wykorzystująca MySQL w pięciu produktach, m.in. w systemie wykrywania włamań. Dzięki licencji komercyjnej wszystkie zmiany dokonane w kodzie serwera przez inżynierów Cisco pozostają jej własnością intelektualną i własnością jej produktów. Yahoo! zdecydowało się jednak na wdrożenie serwera MySQL na licencji GPL.


TOP 200