Bazy i Systemy Bankowe opracują założenia budowy Wspólnej Sieci Bankowości Elektronicznej

Celem tego projektu jest opracowanie jednolitych zasad świadczenia elektronicznych usług bankowych w Polsce.

Bydgoska firma została wybrana przez Radę Bankowości Elektronicznej do opracowania założeń projektowych, a także poprowadzenia nadzoru merytorycznego nad projektem budowy Wspólnej Sieci Bankowości Elektronicznej. Celem tego projektu jest opracowanie jednolitych zasad świadczenia elektronicznych usług bankowych w Polsce.

W realizacji projektu uczestniczy także Telbank, który wraz z Narodowym Bankiem Polskim i Związkiem Banków Polskich podjął się w 1998 r. opracowania koncepcji Wspólnej Sieci Bankowości Elektronicznej. Na zlecenie ZBP spółka opracowała politykę bezpieczeństwa, określającą m.in. logiczną architekturę systemu, w którym akceptowany jest podpis cyfrowy.

Pod koniec lipca bydgoska spółka nawiązała również współpracę z włoską firmą Societa per i Servizi Bancari (SSB). Porozumienie dotyczy udostępnienia firmie Bazy i Systemy Bankowe technologii budowy i zarządzania systemami Infrastruktury Klucza Publicznego, autoryzowania transakcji elektronicznych i systemów prowadzenia transakcji bankowych przy wykorzystaniu protokołu WAP.

SSB prowadzi główne centrum autoryzacji dla włoskiego sektora finansowego. Autoryzuje także transakcje elektroniczne banków włoskich w ramach systemów VISA, Europay, MasterCard, American Express i Diners Card International.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200