Bazy danych w pamięci

Handel elektroniczny stawia bazom danych wymagania, których nie są w stanie spełnić.

Handel elektroniczny stawia bazom danych wymagania, których nie są w stanie spełnić.

Serwery baz danych zapisujące dane na dysk doskonale pracowały od lat, zapewniając obsługę aplikacji transakcyjnych, hurtowni danych i innych. Jak wynika z doświadczenia firm, które na szeroką skalę prowadzą działalność handlową w Internecie, bazy te nie są dość szybkie w obsłudze aplikacji dla sieci WWW.

Producenci znaleźli rozwiązanie w postaci baz danych rezydujących stale w pamięci RAM (Main Memory Database - MMDB). Mają one podobne właściwości do swoich dyskowych odpowiedników, działają jako bazy relacyjne lub wielowymiarowe. Ponieważ jednak rezydują w całości w pamięci RAM, zapewniają znacznie większą szybkość pracy. To zaś może być potrzebne w przypadku konieczności obsługiwania setek lub tysięcy użytkowników przez Internet.

Zdaniem specjalistów, za kilka lat bazy danych staną się największą przeszkodą w rozwoju handlu elektronicznego przez Internet. Duże wymagania co do szybkości działania będą musiały spełniać wszystkie bazy danych przeznaczone do współpracy z Internetem.

Fakt ten dostrzegł również Microsoft, który opracowuje In-Memory Database (IMDB). Firma zamierza ją dołączyć do serwerów Windows 2000 (dawniej Windows NT 5.0). Według założeń Microsoftu, IMDB działa w architekturze 32-bitowej, a w przyszłości będzie pracował w systemach 64-bitowych.

IMDB zapewnia obsługę transakcji, zapisuje dane na tym samym sprzęcie komputerowym, na którym działa aplikacja do obsługi klientów. Może również pracować jako cache pamięciowy dla tradycyjnych baz z zapisywaniem danych na dysk, z którymi łączy się za pośrednictwem OLE DB lub komponentów dostępu do baz danych ActiveX Data Objects.

Korzystając z malejących kosztów pamięci RAM, niektóre firmy już obecnie stosują wielki cache pamięciowy do dyskowych systemów zarządzania bazami danych. Firma PointCast, producent oprogramowania służącego do wysyłania danych z bazy do klientów za pośrednictwem Internetu, stosuje duży cache pamięciowy w celu replikacji baz w ponad 30 serwerach podległych, rozrzuconych po wielu lokalizacjach.

Jednym z nielicznych producentów baz danych typu IMDB jest firma TimesTen Performance. Opracowała ona bazę danych TimesTen, która działając na Solaris 7 wykazywała przyspieszenie operacji nawet 1000-krotne w porównaniu z tradycyjną bazą dyskową.

TimesTen 2.0, opracowana w architekturze 32-bitowej, może obsługiwać w pamięci bazy o rozmiarach do 100 GB i kosztuje 20-160 tys. USD. W końcu grudnia br. ukaże się TimesTen 3.0, operująca w architekturze 64-bitowej, mająca praktycznie nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o rozmiar bazy danych w pamięci.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200