Bazy danych powyżej 1 TB

Coraz szybciej pracujące komputery i oprogramowanie nowej generacji powodują, że jest już możliwe tworzenie bardzo dużych baz danych, zarządzanych z poziomu systemu Unix, których pojemność może wynosić wiele setek megabajtów czy nawet kilku terabajtów (1 TB = 1000 MB).

Coraz szybciej pracujące komputery i oprogramowanie nowej generacji powodują, że jest już możliwe tworzenie bardzo dużych baz danych, zarządzanych z poziomu systemu Unix, których pojemność może wynosić wiele setek megabajtów czy nawet kilku terabajtów (1 TB = 1000 MB).

Bazy takie określa się mianem baz danych typu VLDB (Very Large DataBases), a przodującymi producentami oprogramowania zarządzającego takimi kolosami są: Informix Software Inc., Oracle Corp. i inne. Do rozwoju tego typu produktów przyczyniło się niewątpliwie pojawienie się na rynku bardzo silnych serwerów przetwarzających dane w trybie równoległym. Są to systemy architektury SMP (Symmetrical Multiprocessing Processor - wieloprocesorowe przetwarzanie symetryczne) lub MPP (Massively Parallel Processing - masowe przetwarzanie równoległe).

To czego najbardziej brak produktom systemu Unix typu VLDB, to dostępność gotowych już narzędzi, które pozwalałyby w prosty sposób projektować i zarządzać tego typu bazami danych. Kolejnym problemem, z jakim borykają się firmy eksploatujące tego typu produkty, jest dotkliwy brak specjalistów mających doświadczenie w zakresie oprogramowania komputerów wieloprocesorowych, którzy potrafiliby uruchamiać i konfigurować dość skomplikowane oraz bardzo wymagające oprogramowanie realizujące zadania równoległego dostępu do baz danych VLDB.

Większość baz danych typu VLDB służy do przechowywania różnego rodzaju informacji (finansowych, technicznych, rynkowych czy innych), które nie są wykorzystywane do bieżącego zarządania przedsiębiorstwem. Informacje takie są udostępniane osobom ze ścisłego kierownictwa, które wykorzystują je do opracowywania strategii rynkowej czy podejmowania ważnych dla firmy, strategicznych decyzji. Coraz więcej firm stwierdza, że niezbędnym warunkiem zachowania konkurencyjności i utrzymania się na rynku jest posiadanie takiej bazy danych. Pozwala ona badać zachowanie się konsumentów i ich upodobania, co umożliwia odpowiednie dostosowanie profilu produkcji do wymagań rynku.

Przykładem firmy, która zamierza w połowie br. utworzyć bazę danych typu VLDB, jest McKesson Corp. (jeden z największych producentów kosmetyków na świecie). Baza ta będzie wymieniać informacje z podstawową, operacyjną bazą danych, która jest produktem formatu Oracle. Zamiarem firmy jest zmagazynowanie w bazie danych VLDB możliwie wszystkich informacji o 120 tys. produktów, 30 tys. klientów i 4 tys. kooperantów.

Coraz więcej firm czyni podobnie, tworząc podobne banki danych typu VLDB.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200