Bazy danych i Java

Sterowniki JDBC zapewniają dostęp do bazy danych z aplikacji w języku Java.

Sterowniki JDBC zapewniają dostęp do bazy danych z aplikacji w języku Java.

Na początku br. JavaSoft (filia Suna) opublikowała specyfikację JDBC (Java Database Connectivity), określającą zasady dostępu i korzystania z zasobów baz danych przez aplikacje napisane w języku Java. Odbywa się to za pośrednictwem sterowników JDBC, opracowanych na podstawie specyfikacji Call Level Interface (CLI), przygotowanej przez konsorcjum producentów baz danych. Sterowniki JDBC są analogiczne do sterowników ODBC dostępu do baz danych ze środowiska Windows; sterowniki ODBC także są oparte na specyfikacji CLI.

JavaSoft zdefiniowała kilka klas sterowników JDBC, w tym sterowniki klasy A, napisane w całości w języku Java, o objętości nie większej niż 150 kB. Sterowniki innych klas mogą być zrealizowane w postaci bibliotek dynamicznych, specyficznych dla platformy, na której będą wykonywane. Sterowniki klasy A rezydują na serwerze aplikacji Java. Do stacji klienta są przesyłane razem z aplikacją; nie wymagają instalacji bibliotek w systemie klienta i są całkowicie niezależne od platformy, gdyż podobnie jak aplikacja są wykonywane przez maszynę wirtualną Java na stacji klienta.

Jeżeli maszyna Java na stacji klienta jest wyposażona w kompilator przyspieszający wykonywanie kodu bajtowego Java (Just-in-Time Compiler - JiTC), to zarówno aplikacja, jak sterownik będą kolejny raz wykonywane znacznie szybciej.

Borland InterClient

Firma Borland wspólnie z Sunem brała intensywny udział w opracowaniu specyfikacji JDBC oraz innych elementów rozwiązań dla biznesu opartych na języku Java, dlatego jako pierwsza opracowała sterownik InterClient, zgodny ze specyfikacją JDBC klasy A, do swego serwera bazy danych Borland InterBase 4.2.

InterClient ułatwia tworzenie aplikacji klient/serwer za pomocą języka Java. Współpracuje on bezpośrednio z aplikacją Java na stacji klienta i komunikuje się z bazą danych InterBase 4.2 za pomocą protokołu JDBC/Net, działającego za pośrednictwem TCP/IP. InterClient po załadowaniu z serwera aplikacji Java konfiguruje się samodzielnie zgodnie ze specyfiką stacji klienta oraz wymaganiami protokołu TCP/IP, utrzymuje sesję połączeniową między serwerem bazy danych a aplikacją oraz przesyła zapytania do bazy i odbiera z niej wyniki.

Ze sterownikiem InterClient współpracuje jego odpowiednik w serwerze bazy danych InterServer, rozszerzający właściwości serwera bazy InterBase dla współpracy z aplikacjami Java. InterServer, posługując się tym samym protokołem JDBC/Net, tłumaczy wywołania JDBC na wywołania funkcji specyficzne dla InterBase 4.2.

Pakiet InterClient/InterServer jest dostępny w lokalizacji Borland pod adresem www.borland.com/interbase/interclient .


TOP 200