Bazy danych i Internet

Sybase Inc. zapowiedział wprowadzenie na rynek web.sql - oprogramowania umożliwiającego dostęp do informacji zawartych w bazach danych przy wykorzystaniu przeglądarek Web.

Sybase Inc. zapowiedział wprowadzenie na rynek web.sql - oprogramowania umożliwiającego dostęp do informacji

zawartych w bazach danych przy wykorzystaniu przeglądarek Web.

Program umożliwia nawiązanie ciągłego połączenia między przeglądarką lub serwerem WWW a bazami danych zarówno firmy Sybase, jak też oferowanymi przez IBM, Oracle, Informix i Ingres.

Według przedstawicieli firmy, Sybase web.sql pozwala na ciągłą

aktualizację stron WWW oraz tworzenie indywidualnych stron dla każdego łączącego się użytkownika bez potrzeby skomplikowanego kodowania informacji przez administratora systemu. Dodatkowym elementem są wbudowane mechanizmy selektywnej kontroli dostępu, umożliwiające wykorzystanie programu do organizacji systemu dostępu

użytkowników do baz danych w wewnątrzfirmowej sieci intranet.

Obecnie dostępny jest już Sybase web.sql na platformę Solaris - cena katalogowa wynosi 695 USD. W przygotowaniu są wersje dla Silicon Graphics Irix, Windows NT oraz HP-UX.

Obiekty w bazach Sybase

Sybase Inc. planuje wzbogacić możliwości systemów relacyjnych baz danych o funkcję obsługi obiektów. Hybrydowe obiektowo-relacyjne bazy umożliwiają przechowywanie plików multimedialnych oraz typów danych zdefiniowanych przez użytkowników.

Opłacalne hurtownie danych

Instalacja systemu hurtowni danych daje średni współczynnik zwrotu w ciągu trzech lat inwestycji ROI wynoszący 401%. Dane takie podaje amerykański Computerworld na podstawie badań 62 firm i organizacji korzystających z hurtowni. Z przeprowadzonych analiz wynika, że średni czas zwrotu inwestycji wynosi 2,3 roku i jest on krótszy dla

specjalizowanych hurtowni danych niż dla ogólnych, obejmujących swym zasięgiem całe przedsiębiorstwo.

Access bliżej Internetu

Microsoft planuje aktualizację bazy danych Access. Nowa wersja - Access97 pozwoli na współdzielenie i dostęp do danych przez sieć WWW. Ma ona być dostępna w jako element zestawu Office97. Obecnie Microsoft oferuje program Access Internet Assistant, który eksportuje informacje z bazy danych do serwera WWW w formacie HTML. Access97 umożliwi na żądanie przeglądarki generację aktualnych stron w formacie HTML. Microsoft zamierza opracować kreatora, który pozwoli na określenie przez użytkownika Access, które dane z bazy mają być dostępne przez Internet i jakie zapytania do bazy mają być obsługiwane. Access97 ma też zawierać kreatory ułatwiające współdzielenie danych w sieciach intranet.


TOP 200