Bazy danych czyli multimedialny Progress 7.0

Jednym z wydarzeń tegorocznego Softargu była Polska premiera Progressa w wersji 7. Zorganizowało ją CSBI, wspólnie z Progress Corporation 7 października br. Najważniejsze cechy tego popularnego narzędzia do tworzenia relacyjnych baz danych to: łatwość komunikacji z użytkownikiem poprzez graficzny interfejs, multimedialność, wbudowany generator aplikacji i debugger. Z Progressa można korzystać w zaawansowanych technologicznie środowiskach graficznych dużych systemów operacyjnych (AIX, HP-UX, SCO Unix, Sun OS). W perspektywie Progress 7.0 będzie dostępny na wszystkich platformach sprzętowych, na których działa poprzednia wersja, a jest ich ponad 1000.

Jednym z wydarzeń tegorocznego Softargu była Polska premiera Progressa w wersji 7. Zorganizowało ją CSBI, wspólnie z Progress Corporation 7 października br. Najważniejsze cechy tego popularnego narzędzia do tworzenia relacyjnych baz danych to: łatwość komunikacji z użytkownikiem poprzez graficzny interfejs, multimedialność, wbudowany generator aplikacji i debugger. Z Progressa można korzystać w zaawansowanych technologicznie środowiskach graficznych dużych systemów operacyjnych (AIX, HP-UX, SCO Unix, Sun OS). W perspektywie Progress 7.0 będzie dostępny na wszystkich platformach sprzętowych, na których działa poprzednia wersja, a jest ich ponad 1000.

Najważniejszym udogodnieniem, dla projektanta jest Universal Interface Builder (UIB). Jest to szybkie i wygodne narzędzie służące do projektowania okien komunikacji z użytkownikiem. Projektant może korzystać z szerokiej gamy elementów ekranu mogących spełniać funkcje przycisków, suwaków, okien dialogowych, okien edycyjnych, itp. W ciągu kilku minut można za pomocą myszki, stworzyć okienko o pożądanym wyglądzie oraz automatycznie wygenerować kod programu opisującego takie okno. Za pomocą UIB można także modyfikować program napisany wcześniej w edytorze tekstowym. Znacznym ulepszeniom poddano edytor, który pozwala m.in. na otworzenie kilku okien z poprawianymi procedurami i szybkie przełączanie między nimi.

Narzędziem którego nie było w poprzednich wersjach, jest debugger wspomagający wyszukiwanie błędów w programie. Umożliwia m.in. pracę krokową, zastawianie pułapek, monitorowanie zmiennych i stosu.

Istotnym wzbogaceniem języka Progress 4GL, narzędzia służącego do tworzenia programów w środowisku Progressa, jest programowanie sterowane zdarzeniami. Za jego pomocą pisanie programu jest znacznie uproszczone, gdyż sprowadza się do sporządzenia wykazu możliwych reakcji tworzonej aplikacji na zdarzenia takie jak np. naciśnięcie przycisku na ekranie, przyciśnięcie klawisza, zmiana zawartości bazy, zamknięcie okna czy wystąpienie błędu.

System jest wyposażony także w Translation Manager, umożliwiający szybkie tworzenie wersji narodowych aplikacji, a także ich dynamiczną zmianę w czasie pracy programu. Tłumaczenie dotyczy zarówno komunikatów systemowych, jak również tekstów dialogu z użytkownikiem.

Jednocześnie zostały zachowane wszystkie zalety wersji 6.0 - wydajność, stuprocentowa przenośność kodu, ochrona danych, praca w sieci oraz możliwość tworzenia aplikacji na pecetach i uruchamianie ich na wieloprocesorowych maszynach bez żadnych zmian.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200