Bazy danych a'la Microsoft

Microsoft, po zakupieniu firmy Fox Software i przeniesieniu całego zespołu do swej siedziby w Redmond (Washington), ma prawdopodobnie najsilniejszy w USA zespół specjalistów w dziedzinie baz danych.

Microsoft, po zakupieniu firmy Fox Software i przeniesieniu całego zespołu do swej siedziby w Redmond (Washington), ma prawdopodobnie najsilniejszy w USA zespół specjalistów w dziedzinie baz danych.

Kluby użytkowników określonych systemów operacyjnych, komputerów lub programów działają w wielu krajach świata już właściwie od zarania komputeryzacji. W Polsce takie inicjatywy są rzakie, a działające kluby mało aktywne lub mało liczebne. Jednym z wyjątków jest klub użytkowników systemu zarządzania bazą danych FoxPro, działający prężnie i skutecznie już od kilku miesięcy. Duża w tym zasługa firmy Delta Software (ul. Waryńskiego 9/43, tel. 29 78 09, 29 54 70), dystrybutora oprogramowania FoxPro na rynku polskim.

Wraz z przejęciem firmy Fox Software przez Microsoft, polski klub FoxPro, wszedł w dziedzinę zainteresowania firmy i dzięki temu mieliśmy okazję gościć w nim p. Petera Bladina z Redmond (USA), International Product Managera dla systemów Access i FoxPro na Europę. Spotkanie w klubie i wcześniej z dziennikarzami stało się okazją do wysłuchania opinii osoby naprawdę kompetentnej na temat polityki firmy Microsoft w dziedzinie Systemów Zarządzania Bazami Danych (SZBD).

Systemy Zarządzania Baz Danych Microsoft

Właściwie już od początku swego istnienia firma Microsoft starała się nawiązać współpracę z różnymi firmami, zajmującymi się SZBD. Pierwszym wynikiem tych poszukiwań był SQL Server, opracowany wspólnie z firmą Sybase. Produkt ten jest do tej pory sprzedawany i cieszy się niezłą opinią jako system szybki, zgodny w swej warstwie programowej z językiem SQL (opracowanym przez firmę IBM). Działa w systemie OS/2.

Jednocześnie firma sama dążyła do opracowania własnego SZBD. Ponieważ jednak swe wysiłki koncentruje głównie w dziedzinie oprogramowania dla środowiska Windows, to nic dziwnego, że pierwszy produkt jaki powstał ţ baza Access - jest przeznaczony do pracy w tym środowisku. Baza Access to wynik ponad 7-letnich prac zespołu i cieszy się dobrą opinią użytkowników.

W 1992 r. Microsoft zakupił firmę Fox Software, jednego z czołowych twórców SZBD ţ FoxPro. Firmie Microsoft udało się przekonać pracowników Fox Software do przeniesienia się z dotychczasowej siedziby firmy w Chicago do Redmond. W efekcie, w firmie Microsoft powstał prawdopodobnie najsilniejszy w USA zespół specjalistów z dziedziny baz danych, kierowany przez głównego architekta FoxPro, Davida Fultona. Razem z produktem, firma Microsoft otrzymała rewelacyjną technikę optymalizacji zapytań do bazy Rushmore. To głównie dzięki tej technice FoxPro jest najszybszą bazą danych w swej kategorii.

Polityka firmy Microsoft w dziedzinie baz danych

Firma Microsoft zamierza rozwijać systemy zarządzania bazami danych w kierunku przystosowania ich do potrzeb różnych klientów. Już obecnie jej produkty skutecznie zaspokajają potrzeby zarówno użytkowników indywidualnych, jak i wielkich przedsiębiorstw.

System zarządzania bazą danych Access jest przeznaczony do szybkiego tworzenia łatwych, nieskomplikowanych i nie wymagających programowania baz dla użytkowników indywidualnych. Ma także służyć jako tzw. front-end dla korzystania z baz obsługiwanych przez SQL Server, zainstalowanych w środowisku klient/serwer. Możliwości programowania bazy Access w języku Access Basic pozwalają na tworzenie specjalizowanych aplikacji, czasem pozornie nie mających wiele wspólnego z tradycyjnym rozumieniem terminu "baza danych". Przykładem jest baza PIM (Personal Information Manager), przedstawiająca możliwości bazy Access. PIM służy do obsługi kalendarza, terminarza spotkań, szeregowania zadań itd.

Baza Access jako front-end do SQL Servera

W celu ułatwienia dostępu do danych, rezydujących na różnych komputerach i zarządzanych przez różne systemy baz danych, firma Microsoft opracowała specyfikację jednolitego interfejsu dostępu ODBC (Open Data Base Connectivity). ODBC jest to Application Programming Interface (API), w którym zdefiniowano zestaw funkcji dostępu do danych. Aplikacja korzysta z funkcji ODBC API dla przekazania zapytań do bazy i korzystania z wyników.

W środowisku Windows rolę aplikacji, korzystającej z danych zarządzanych przez SQL Server lub inny system baz danych, może spełniać specjalnie napisany program w np. Visual Basicu lub baza Access. Baza Access została wyposażona w zestaw narzędzi ułatwiających korzystanie z danych w innych formatach.

FoxPro - koń pociągowy baz danych Microsoft

System zarządzania bazą danych FoxPro znany jest w Polsce w wersji 2.0 na tyle dawno, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, które doczekały się narodowej wersji tego produktu. Technika optymalizacji zapytań do bazy Rushmore powoduje, że jest to system często wykorzystywany przez zawodowych programistów do pisania samodzielnych, szybkich aplikacji i tworzenia dużych baz danych. Już w DOS-owej wersji 2.0 FoxPro był systemem bardzo szybkim.

Nowa wersja FoxPro 2.5 jest przeznaczona do pracy zarówno w środowisku DOS jak i Windows 3.1. Pełna zgodność z poprzednią wersją powoduje, że każda aplikacja napisana dla wersji 2.0 będzie działać bez żadnych zmian w wersji 2.5. W celu dopasowania formy okien, list rozwijanych i innych elementów na ekranie do standardów środowiska Windows nie trzeba pisać żadnego programu. Wystarczy jedynie skorzystać z dostarczonych narzędzi ułatwiających migrację do nowego środowiska. W wersji 2.5 zachowano zasadniczą zaletę dotychczasowej wersji ţ szybkość. Nowa wersja jest ponad 10 razy szybsza niż Paradox 4.0 i ponad 30-krotnie szybsza niż dBase 1.5.

Zasadnicze zastosowanie bazy FoxPro 2.5 to nadal duże samodzielne aplikacje, pisane z wykorzystaniem możliwości programowania bazy w języku zgodnym z dBase (mówi się też o zgodności bazy z językiem Xbase).

W najbliższym czasie ma się pojawić wersja FoxPro 2.5 przeznaczona do pracy na komputerach Macintosh. Firma Microsoft poszukuje partnera o dużym doświadczeniu w korzystaniu z systemu Unix, w celu przeniesienia bazy do tego środowiska.

Baza dla przedsiębiorstwa SQL Server

Wielkie przedsiębiorstwa nie wyrzucają na śmietnik starych i dużych komputerów typu mainframe nie dlatego, że się do nich przywiązały, ale z powodu ogromnych ilości danych, zgromadzonych w tych maszynach. Ich strata może oznaczać katastrofę przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów dalszego korzystania z tych danych jest przeniesienie ich na mniejszy i tańszy komputer oraz wykorzystanie zgodnego z językiem SQL systemu zarządzania tymi danymi. Tendencja do przechodzenia na nowoczesne, tańsze i mniejsze komputery, bardziej przystosowane do pracy w warunkach rozproszonej struktury wielu przedsiębiorstw, nabrała obecnie ogromnego przyspieszenia. Mówi się nawet, że w najbliższym czasie ten, co nie przejdzie do przetwarzania danych opartego na modelu klient/serwer, musi zniknąć z rynku.

SQL Server, opracowany wspólnie przez Microsoft i Sybase, jest takim właśnie narzędziem zarządzania danymi w modelu klient/serwer. Obecna 16-bitowa wersja, przeznaczona do pracy pod systemem OS/2, ma być w ciągu 3 miesięcy po pojawieniu się Windows NT zastąpiona przez wersję w pełni 32-bitową. Obecnie w testowaniu znajduje się beta wersja SQL Servera.

Wersje narodowe systemów zarządzania bazą danych

Jak już wspomniałem wyżej, istnieje polska wersja językowa FoxPro 2.0. Nie udało się jednak w niej ustrzec od pewnych niedogodności, związanych z wykorzystaniem niektórych znaków jako kodów kontrolnych, stąd kłopoty z sortowaniem.

Wersja 2.5 FoxPro jest już dostępna w USA. Powstaje właśnie wersja "europejska", wykorzystująca strony kodowe narodowych wersji DOS i Windows, w celu wyeliminowania problemów z sortowaniem. Istnieje także możliwość określenia kolejności znaków do sortowania, dla dowolnego języka. Na pokazie z okazji pobytu p. P. Bladina demonstrowano europejską wersję beta FoxPro 2.5. Według przewidywań, powinna się ona pojawić w sprzedaży pod koniec maja br. Nie wiadomo, czy będzie spolonizowana.

Jeśli chodzi o bazę Access, to jeszcze nie zapadła decyzja, czy będzie lokalizowana w Polsce. Firma przewiduje wprowadzenie poprawionej wersji 1.1 bazy Access jeszcze w bieżącym roku.

Jedno z głównych pytań, jakie zadają programiści przechodząc na wersję Windows dowolnego programu, dotyczy możliwości łagodnego przeniesienia dawnego kodu do nowego środowiska. W FoxPro 2.5 odbywa się to całkowicie bezboleśnie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200