Bazy bez wzrostu

Obroty Oracle Polska w 2002 r. były niemal identyczne jak rok wcześniej - ok. 270 mln zł. Spółka zanotowała jednak ponad 16-proc. wzrost sprzedaży oprogramowania. Udział oprogramowania stanowi obecnie 85% całkowitych obrotów Oracle'a w Polsce. Spadły natomiast przychody ze sprzedaży usług informatycznych.

Obroty Oracle Polska w 2002 r. były niemal identyczne jak rok wcześniej - ok. 270 mln zł. Spółka zanotowała jednak ponad 16-proc. wzrost sprzedaży oprogramowania. Udział oprogramowania stanowi obecnie 85% całkowitych obrotów Oracle'a w Polsce. Spadły natomiast przychody ze sprzedaży usług informatycznych.

Przed rokiem spółka zanotowała wzrost przychodów o 21%. Paweł Piwowar, prezes zarządu Oracle Polska, zapowiadał w styczniu ub.r., że w 2002 r. obroty osiągną poziom 300-320 mln zł.

Zgodnie z oczekiwaniami Oracle Polska w ub.r. uczestniczył w projektach realizowanych w sektorze administracji. Firmie udało się wziąć udział w uruchomieniu policyjnych systemów KCIK i KSIP, budowie hurtowni danych dla GUS i pracach nad IACS. Przychody z kontraktów w tym sektorze w ostatnim kwartale 2002 r. stanowiły 44% obrotów firmy. Oracle Polska przeprowadził także wdrożenia aplikacji finansowych w PZU i TU Europa SA. Jednym z największych kontraktów spółki była zawarta pod koniec ub.r. umowa o wartości 27 mln zł, dotycząca wdrożenia systemu opartego na Oracle E-Business Suite w Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze.

W bieżącym roku strategia firmy ma się opierać na zwiększaniu sprzedaży rozwiązań dla administracji publicznej. Oracle liczy na wzrost przychodów z obsługi tego sektora o kolejne 50% lub nawet 100%. Ważny dla spółki ma być także sektor przemysłowy, zwłaszcza energetyka. Zarząd Oracle'a spodziewa się jednocześnie, że firma będzie uczestniczyć w realizacji megakontraktów dla PZU i PKO BP.


TOP 200