Baza z modelu

ER Studio 3.5 - pakiet do modelowania danych i tworzenia aplikacji testowej.

ER Studio 3.5 - pakiet do modelowania danych i tworzenia aplikacji testowej.

Firma DCS wprowadziła na polski rynek ER Studio 3.5 - jeden z tańszych, a jednocześnie kompletnych pakietów do logicznego i fizycznego modelowania danych dla potrzeb aplikacji bazodanowych. ER Studio, produkt firmy Embarcadero Technologies rywalizuje m.in. z oprogramowaniem ERWin firmy Logic Works (wykupionej przez Platinum Technology, a ostatnio przez Computer Associates) oraz pakietem PowerDesigner Sybase'a.

Logiczne modelowanie danych pozwala stworzyć wielopoziomowy model, który może być automatycznie przetworzony na dowolną liczbę fizycznych modeli bazy danych, działających pod kontrolą jednego lub wielu systemów zarządzania bazami danych. W trakcie procesu transformacji modelu logicznego do fizycznego ER Studio sprawdza zgodność modelu z możliwościami i składnią SQL docelowej bazy danych oraz tworzy kod DDL (Data Definition Language) do generowania baz. ER Studio samoczynnie utrzymuje pełną dwukierunkową synchronizację modelu logicznego i fizycznego. Pozwala to utrzymywać jeden znormalizowany model logiczny, a jednocześnie tworzyć wydajniejsze, zdenormalizowane modele fizyczne.

ER Studio może importować i eksportować model logiczny w formacie ErWin oraz w formie dokumentu XML z dołączonym szablonem definicji dokumentu DTD.

Dostarczony w pakiecie moduł AppGen tworzy aplikację testową w Javie, pozwalającą na przeglądanie i zmianę zawartości stworzonych baz fizycznych. Inne użyteczne cechy nowej wersji ER Studio to: automatyczne rozmieszczanie elementów graficznego modelu logicznego (lub jego części) w taki sposób, aby zapewnić optymalny wygląd, możliwość skalowania wydruku na określoną przez użytkownika liczbę stron oraz globalny słownik nazw, pozwalający zmienić dowolną nazwę w całym modelu za pomocą jednej operacji "wyszukaj-zmień".

Istotną wadą ER Studio jest brak repozytorium modeli, które pozwoliłoby pracować wielu programistom nad jednym projektem.

<hr size=1 noshade>ER Studio 3.5

Dystrybucja: DCS, tel. 825 25 34

Cena: za jedno stanowisko programistyczne ok. 7 tys. zł (roczne wsparcie ok. 960 zł) w wersji dla jednej bazy danych lub ok. 14 tys. zł (ok. 1900 zł) za wersję dla wielu baz danych

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem IDGLice[email protected]

TOP 200