Baza wielka jak Internet

Rozproszona, klastrowa baza danych, wyposażona w inteligentne mechanizmy zarządzania i skalowania systemu to oryginalna oferta firmy Aster Data Systems.

Nowa firma Aster Data Systems zaprezentowała system określany przez jej przedstawicieli jako klastrowa baza danych o wielkości odpowiadającej skali Internetu (Internet-scale cluster database), a jednocześnie pochwaliła się, że ma już pierwszego dużego klienta - MySpace.

Klastrowe bazy danych mają architekturę umożliwiającą rozłożenie obciążeń i pojemności na wielu rozproszonych serwerach i pamięciach. Zaletą takiego rozwiązania jest potencjalna możliwość łatwego skalowania systemu zależnie od bieżących wymagań. Tego typu idea jest od dawna znana i stosowana, a jej najlepszym przykładem są systemy MPP (Massively Parallel Processing) wykorzystujące wiele różnych serwerów do skoordynowanej realizacji pojedynczych procesów obliczeniowych.

Jednak Aster Data Systems nie tylko powieliła znaną koncepcję, ale rozszerzyła ją o własną oryginalną technologię nCluster. Oprogramowanie nCluster umożliwia podział obciążenia związanego z przetwarzaniem i analizą danych na wiele współpracujących, dyskretnych elementów. W skład nCluster wchodzi moduł określany jako "loader", obsługujący import/eksport danych z lub do zewnętrznych pamięci, oprogramowanie węzłów pracujących w tzw. warstwie roboczej (worker), które zarządzają zapisem danych na lokalnych dyskach oraz inteligentna warstwa programowa do sterowania i przetwarzania zapytań.

Jak twierdzą przedstawiciele firmy, system ten umożliwia efektywne, automatyczne skalowanie pojemności i mocy przetwarzania, zależnie od zmieniających się wymagań użytkowników. Jednocześnie z punktu widzenia ich narzędzi do zarządzania procesami biznesowymi klaster jest postrzegany jako jednolity system Aster Database. Oprogramowanie jest oczywiście wyposażone w mechanizmy automatycznej realokacji zasobów w wypadku awarii lub niedostępności któregoś z węzłów. MySpace wykorzystuje klaster składający się ze 100 węzłów, który służy do badania ruchu w Internecie i może przeanalizować do 360 TB danych.

Cena licencji na oprogramowanie Aster Data Systems zależy od liczby danych, które system ma obsługiwać, ale zaczyna się od 100 tys. USD.


TOP 200