Baza poglądów

W Internecie dostępna jest baza danych pozwalających na rekonstrukcję socjologicznego obrazu społeczeństwa polskiego. Przygotowano ją z wykorzystaniem dostępnego bezpłatnie oprogramowania.

W Internecie dostępna jest baza danych pozwalających na rekonstrukcję socjologicznego obrazu społeczeństwa polskiego. Przygotowano ją z wykorzystaniem dostępnego bezpłatnie oprogramowania.

W Instytucie Studiów Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim od kilku lat prowadzony jest Polski Generalny Sondaż Społeczny (PGSS). Profesjonalni ankieterzy zadają pytania kilku tysiącom Polaków, które dotyczą głównych nurtów zainteresowań socjologów, politologów, psychologów społecznych i ekonomistów zorientowanych na empiryczne badania dużych, reprezentatywnych grup społecznych. Instytut Studiów Społecznych podjął decyzję o udostępnieniu wyników sondażu w Internecie (http://pgss.iss.uw.edu.pl). Komercyjne wykorzystanie udostępnionych mechanizmów przetwarzania zgromadzonych danych ma być odpłatne.

Na darmowym

Serwer PGGS działa pod kontrolą systemu Linux (na komputerze Pentium II). Wszystkie dane stanowiące wynik sondażu (ogółem ponad 30 MB) umieszczono w bazie MySQL. Jej parametry umożliwiły zlokalizowanie wszystkich danych w jednej tablicy, co wpłynęło na przejrzystość konstrukcji systemu. W tabeli tej znalazło się ponad tysiąc kolumn (poszczególne pytania) i ok. 10 tys. wierszy (respondenci). Czas oczekiwania na przeliczenie zbioru to obecnie 0,65 sek.

Zawartości poszczególnych komórek (odpowiedzi) zdefiniowano w dodatkowych tabelach, zawierających listy możliwych odpowiedzi do poszczególnych pytań. "Dane dostępne są za darmo, chcemy natomiast obciążać komercyjne wykorzystanie bazy do wyznaczenia przebiegu jednych zmiennych w zależności od innych - np. odpowiedzi na konkretne pytanie w zależności od takich kryteriów, jak wiek czy region zamieszkania" - mówi Jacek Szamrej, autor internetowego serwisu ISS. Potrzebne obliczenia są wykonywane na bieżąco na internetowym serwerze. Zaimplementowano mechanizm obliczania odpłatności poprzez sumowanie jednostkowych operacji na danych. "Użytkownik musiałby np. wcześniej wykupić abonament na określoną liczbę jednostek" - twierdzi Jacek Szamrej.

PHP

System skryptowy pozwalający na tworzenie dynamicznych stron WWW (podobnie jak w rozwiązaniu ASP Microsoftu). Strony, do których budowy wykorzystano PHP, zapisywane są na ogół jako pliki z rozszerzeniem *.php3 (między znaczniki HTML wklejane są instrukcje PHP). Serwer wyświetlający takie strony musi być wyposażony w obsługę PHP. Jest ona dostępna na różne platformy serwerów WWW. System PHP ma interfejsy do wielu baz danych (w tym MySQL). PHP w najnowszej wersji może tworzyć strony w formacie PDF (Portable Document Format).

Internetowy serwis PHP dostępny jest pod adresem: http://www.php.net.

Punkt wyjścia

Formułowanie zapytań SQL i przetwarzanie odpowiedzi na postać strony HTML odbywa się przy użyciu systemu i języka skryptowego PHP. System PGSS można więc łatwo przenieść na inne platformy (Unix, Windows NT) lub skalować z uwagi na rozbudowę bazy. Prezentowane obecnie obliczenia odpowiadają co najmniej 4 tys. stron hipertekstowych.

Obecna postać bazy stanowi punkt wyjścia. Plany dalekosiężne obejmują zestawianie danych pochodzących z innych krajów oraz rozbudowane możliwości wizualizacji wyników (np. w postaci trójwymiarowej z wykorzystaniem języka VRML - Virtual Reality Modelling Language).

MySQL

Oprogramowanie klient/serwer, stanowiące system zarządzania relacyjną bazą danych z wykorzystaniem języka SQL, opracowane przez szwedzką firmę TCX Data Konsult AB.

Opłata za korzystanie z MySQL jest obowiązkowa jedynie w przypadku sprzedaży produktów bazujących na tym serwerze. Wykorzystanie na wewnętrzny użytek może być darmowe (oprócz wersji na platformy MS Windows, gdzie obowiązują zasady shareware). Oprogramowanie klienckie (mysql) dostępne jest bezpłatnie (także w postaci źródłowej na ogólnych zasadach popularnej w Internecie licencji GNU). Istnieje również możliwość wykupienia wsparcia technicznego.

Internetowy serwis MySQL dostępny jest pod adresem: http://www.mysql.com.