Baza pod kontrolą

IBM wprowadza 20 nowych narzędzi wspomagających zarządzanie bazami DB2.

IBM wprowadza 20 nowych narzędzi wspomagających zarządzanie bazami DB2.

IBM wprowadza do oferty nowe narzędzia wspomagające zarządzanie bazami DB2. Niektóre z nich to nowe produkty, inne zaś to jedynie nowe wersje produktów istniejących. Piętnaście z dwudziestu wprowadzonych narzędzi jest przeznaczonych dla baz DB2 działających na platformie zSeries, pozostałe dotyczą platform Unix (Solaris, HP-UX, AIX), Linux i Windows.

Nowe narzędzie DB2 High Performance Unload, opracowane pod kątem wszystkich platform, pozwala na szybkie kopiowanie danych zarówno z tabel produkcyjnych, jak i tworzonych na ich podstawie kopii lustrzanych - pełnych lub przyrostowych. Rozwiązanie umożliwia jednokrotny odczyt danych i przygotowanie na jego podstawie wielu plików wyjściowych w różnych formatach. Dane mogą być pobierane z wielu różnych partycji jednocześnie, scalane, a następnie umieszczane w jednym pliku wyjściowym.

DB2 Recovery Expert 1.1 to nowa wersja pakietu zawierająca mechaniz-my i narzędzia do ochrony i odtwarzania środowiska bazy danych (tabel, relacji, katalogów, obiektów itd.) niezależnie od motoru DB2. Dotychczasową wersję dla platform innych niż mainframe wzbogacono w mechanizmy dostępne wyłącznie na platformie zSeries, m.in. zaawansowaną analizę logów, możliwość wersjonowania obiektów i odtwarzania ich stanu z dowolnego momentu. Pozwala ona także na utrzymywanie oddzielnej, aktualnej kopii tylko niezbędnych danych i logów, dzięki czemu bazę można szybciej uruchomić po awarii - bez potrzeby skanowania całej przestrzeni bazy danych i logów.

W nowej wersji DB2 Administration Tool (v. 4.1) znalazły się m.in. narzędzia wspomagające przenoszenie wprowadzanych zmian na inne serwery oraz narzędzia do symulacji efektów zmian wprowadza-nych do bazy.

IBM przedstawił także nową wersję narzędzia DB2 SQL Performance Analyzer for zSeries (v. 2). Jego rolą jest wspomaganie administratora w ocenie skutków potencjalnych zmian w strukturze bazy i prognozowanie rezultatów wprowadzenia do bazy określonego zdania SQL, np. zmian w wydajności czy objętości tabel. Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji w dużej mierze polegają na wprowadzeniu bardziej precyzyjnych algorytmów oceny, choć IBM dodał także materiały szkoleniowe dla administratorów wraz z próbkami kodu źródłowego w Cobolu.

Większość narzędzi dla mainframe jest już dostępna, część trafi na rynek do końca lipca br. Wtedy też pojawią się narzędzia dla platform innych niż zSeries z wyjątkiem DB2 Recovery Expert, którego premiera jest planowana na wrzesień br.


TOP 200