Baza danych zawiera obrazy

Firma Software Publishing Co. (SPC) oferuje wersję 1.3 swojej bazy Superbase 4, pozwalającej na przechowywanie i korzystanie z danych graficznych. Program może korzystać z obrazów zapisanych w formatach TIFF, GIF, PCX, TGA-Targa, IMG i WMF a także z danych przesyłanych telefaksem w formacie TIFF G3.

Firma Software Publishing Co. (SPC) oferuje wersję 1.3 swojej bazy Superbase 4, pozwalającej na przechowywanie i korzystanie z danych graficznych. Program może korzystać z obrazów zapisanych w formatach TIFF, GIF, PCX, TGA-Targa, IMG i WMF a także z danych przesyłanych telefaksem w formacie TIFF G3.

Obrazy w bazie mogą mieć do 24 bitów na piksel (ponad 16 mln. kolorów). W celu wyświetlania i drukowania obrazów, baza jest w stanie prezentować je monochromatycznie lub w 256 poziomach szarości, skalować do rozmiarów okienka i wykonywać na nich podstawowe operacje przetwarzania. Możliwość tworzenia połączeń typu hyperlink do obiektów graficznych powoduje, że np. tupiąc myszą po mapie geograficznej otrzymujemy informacje o mieście lub kraju.

Baza może korzystać z dynamicznej wymiany danych DLL między różnymi aplikacjami Windows.

Baza Superbase 4 przeznaczona jest dla programistów, tworzących samodzielne aplikacje. Zawiera własny język programowania i możliwość korzystania z zapytań SQL. Pozwala to na łączenie się z serwerami baz danych SQL. Dla powszechnego użytku przeznaczona jest nieprogramowalna baza Superbase 2 tej samej firmy.

Cena od około 1300 USD, zależnie od konfiguracji.


TOP 200