Baza danych w drugim wydaniu

Za miesiąc w ofercie Oracle'a znajdzie się nowa baza danych. Będzie to "gruntownie odnowiona" Oracle9i, której sprzedaż w pierwszej wersji rozpoczęto w 2001 r.

Za miesiąc w ofercie Oracle'a znajdzie się nowa baza danych. Będzie to "gruntownie odnowiona" Oracle9i, której sprzedaż w pierwszej wersji rozpoczęto w 2001 r.

Na rynku baz danych czas płynie szybciej. Z konsolidacją rynku idzie w parze zaostrzenie konkurencji. Microsoft, Oracle, Sybase i IBM uważnie przyglądają się innowacjom, wprowadzanym przez konkurencję. Posunięcie jednego producenta jest natychmiast powielane przez pozostałych. Dzięki temu zestaw nowych funkcji w bazach danych powiększa się znacznie szybciej niż dotychczas, wprowadza się m.in. wbudowaną obsługę XML i narzędzia do analizy danych. Rynkowemu peletonowi wciąż przewodzi Oracle, ale firma coraz bardziej odczuwa na plecach oddech konkurentów, m.in. Microsoftu dominującego na platformie Windows i IBM, który po przejęciu Informixa sta-wia sobie za cel dogonienie lidera.

Oracle 9i Release 2 nie jest zupełnie nową bazą, ale raczej zbiorem rozwijanych przez ostatnich kilka miesięcy modyfikacji, które mają dostosować ofertę firmy do zmieniających się wymagań klientów. Według Oracle'a, do bazy danych, której oficjalna premiera nastąpi w maju br., wprowadzono sporo ulepszeń, m.in. możliwość przechowywania i dostępu do danych XML, nową technologię asynchronicznej dystrybucji danych za pośrednictwem strumieni informacyjnych (streams), służącą do komunikowania się wielu baz i aplikacji. Przedstawiciele Oracle'a podkreślają również innowacje w dziedzinie integracji wielowymiarowej bazy danych Oracle Express i narzędzia eksploracyjnego Darwin z motorem relacyjnej bazy danych.

Moda na XML

Wśród producentów oprogramowania powszechne jest przekonanie, że XML wyznacza nowy etap nie tylko w rozwoju Internetu, ale także w korporacyjnych zastosowaniach IT. Samoopisywalność i łatwa rozszerzalność komunikatów zapewniały początkowo elastyczność, niezbędną do transportu danych między różnymi aplikacjami. Następna generacja standardów XML, takich jak schematy XML, umożliwia unifikację modelowania dokumentów i danych.

Microsoft, Sybase i IBM/ Informix usilnie pracują nad dodaniem do swoich baz możliwie najszerszej obsługi XML i spokrewnionych z nim standardów. Tym tropem podąża również Oracle. W Oracle9iR2 ulepszono wsparcie dla XML, zapewniając integrację modelu danych XML, zgodnego ze specyfikacją W3C, oraz dostarczając adekwatne metody nawigowania, operowania i zadawania kwerend do danych XML. Pojawił się nowy typ danych XMLType, zawierający funkcje do operowania na kolumnach z danymi XML.

"Oracle9iR2 jest pełnowartościowym internetowym repozytorium danych XML" - twierdzą przedstawiciele Oracle'a. Dokumenty XML są przechowywane w bazie w postaci dużych obiektów binarnych (LOB) lub w formie odwzorowanej na strukturę bazy relacyjnej, w ukrytych kolumnach tabeli z da- nymi w formacie XMLType. Pierwsza postać wiernie odtwarza dokument (łącznie z nadmiarowymi spacjami, tabulatorami i innymi znakami graficznymi), druga zaś zapewnia zgodność z modelem danych DOM (Data Object Model) - zachowuje strukturę i hierarchię dokumentu, uszeregowanie oraz wyróżnienie elementów i atrybutów, przechowuje nie zdeklarowane dane i ograniczenia (np. łańcuchy regularne). Baza zapewnia możliwość translacji między tymi modela- mi przechowywania danych XML, bez zmiany kodu aplikacji, korzystającej z dokumentów XML.

Repozytorium XML DB zapewnia kontrolę dostępu do danych XML, możliwość tworzenia folderów dokumentów, optymalizowane przeszukiwanie za pośrednictwem operatorów SQL, hierarchiczny indeks do dokumentów i zestawy API do nawigacji. Oracle9iR2 pozwala na równoprawny dostęp XML do relacyjnych tabel bazy i dostęp SQL do dokumentów XML.

Udostępnianie danych

W Oracle9iR2 wbudowano nowy mechanizm udostępniania danych za pośrednictwem strumieni (streams), wzorowany na technologii komunikacji asynchronicznej kolejkowania komunikatów MQ (Message Queuing). Oracle Streams umożliwia propagację danych, transakcji i zdarzeń w bazie lub "poza" bazę. Technologii tej można używać do replikowania danych, transportu informacji przez kolejkowanie komunikatów, ładowania danych do hurtowni, informowania klientów o zdarzeniach w bazie i tworzenia konfiguracji o wysokiej dostępności.

Strumienie Oracle Streams bazują na trzech podstawowych operacjach: po- bierania informacji, przechowywania ich w kolejce i wykorzystania przez klienta. Pobieranie polega na analizie pliku dziennika, wykrywaniu zmian zgodnych ze wskazynymi wcześniej regułami i przesyłaniu informacji w formie rekordów LCR (Logical Change Record) do kolejki. Znajdujące się w kolejce rekordy LCR są zabezpieczone przed niepowołanym dostępem i mogą podlegać operacjom przetwarzania (np. zmiana formatu i nazw kolumn na potrzeby hurtowni danych). Typowy, prosty klient kolejki (może nim być również inna kolejka), subskrybuje określone rekordy, pobiera je i używa do aktualizowania swojej bazy. Programiści mogą jednak tworzyć inne rodzaje klientów.

Hurtownie, analityka i eksploracja

Oprócz wsparcia dla XML, ogólnym trendem na rynku stała się integracja funk- cji analitycznych w ramach podstawowej bazy danych.

Serwer Oracle9iR2 stanowi obecnie kompleksową platformę do obsługi hurtowni danych. Wbudowany wielowymiarowy motor korzysta ze standardowych plików Oracle'a do przechowywania danych wielowymiarowych i struktur gwiaździstych hurtowni (nie ma specjalnych rodzajów plików z danymi hurtowni).

Ponadto baza Oracle9iR2 jest zintegrowana z moto- rem analitycznym OLAP, wykorzystującym technologię Oracle Express Server, funkcje analityczne OLAP API i rozszerzone możliwości analityczne SQL. Wbudowano też możliwości eksploracji danych (data mining), oparte na technologii programu Darwin (kupionego przez Oracle'a od firmy Cray Research), służące do prognozowania i personalizowania przekazu w sieci Web.

Od maja funkcje analityczne dotąd dostępne w Oracle Express mają być oferowane jako dodatkowy komponent, który klienci będą mogli opcjonalnie kupić wraz z podstawową bazą danych. Komponent nazywa się Oracle OLAP. Według cennika podanego w USA, za licencję dla pojedynczego określonego użytkownika trzeba zapłacić 400 USD. Cena procesora wynosi ok. 20 tys. USD.

"Pojawienie się Oracle OLAP oznacza koniec Express" - mówi Robert Shimp, wiceprezes firmy. Dodaje jednak, że fakt integracji serwera OLAP z bazą danych nie wpłynie na wsparcie techniczne dla tej technologii. "Będzie ono świadczone tak długo, jak będą sobie tego życzyli klienci zainteresowani Oracle Express jako odrębnym od bazy produktem" - podkreśla R. Shimp. Zapewne z oferty Oracle'a nie zniknie Darwin, wysoko zaawansowany program eksploracyjny, którego pełna integracja z serwerem bazy danych jest niemożliwa.đtS

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200