Baza aktywnych zapytań

Polyhedra to obiektowo-relacyjna baza rezydująca w pamięci serwera.

Polyhedra to obiektowo-relacyjna baza rezydująca w pamięci serwera.

Coraz więcej urządzeń dołączonych jest na stałe lub okazjonalnie do sieci korporacyjnej, często za pośrednictwem Internetu. Wiele z nich wyposaża się w bazy pozwalające na przechowywanie danych lokalnych lub ograniczonej kopii danych korporacyjnych. Ograniczone zasoby urządzeń powodują konieczność ograniczania rozmiaru kodu bazy, co często odbywa się kosztem właściwości funkcjonalnych.

Z punktu widzenia użytkownika nie jest ważne posiadanie własnej bazy; ważny jest dostęp do danych. W efekcie, jeśli urządzenia są na stałe podłączone do sieci, nawet przez tak zawodne medium jak Internet, warto obsługiwać dane centralnie. Przy dużej liczbie urządzeń wymaga to bazy o dużej wydajności. Na rynku istnieją wprawdzie duże bazy nadające się do takiego celu, ale mają duże wymagania sprzętowe i wysoką cenę. Konkurencyjną ofertę ma firma Polyhedra z bazą rezydującą całkowicie w pamięci serwera.

Polyhedra do wbudowania

Polyhedra jest obiektowo-relacyjną, wydajną bazą danych do obsługi dużej liczby urządzeń powszechnego użytku. Jest przeznaczona do wbudowania w aplikacje sterowane zdarzeniami. Zapewnia w czasie rzeczywistym reakcję na zmiany w danych. Jądro bazy działa w głównej pamięci komputera; dostęp do dysku potrzebny jest tylko przy uruchamiana bazy i do okresowego zapisania zawartości na dysku. Działanie w pamięci zapewnia krótki czas reakcji i dużą wydajność.

W bazie Polyhedra, oprócz danych relacyjnych, można przechowywać standardowe obiekty z dziedziczeniem, enkapsulacją danych, polimorfizmem itd. W bazę wbudowano język kontrolny do pisania metod dostępu do danych w obiektach.

W Polyhedrze zrealizowano unikatową koncepcję "aktywnych zapytań", trwale rezydujących w jądrze bazy, przekazujących do klienta zmiany, które się pojawiły w wyniku realizacji zapytania. Klient otrzymuje jedynie informacje o zmianach, a nie cały wynik zapytania. Nie musi więc okresowo zaglądać do bazy, aby stwierdzić czy wystąpiły zmiany w interesujących go danych. Aktywne zapytania dokonują również przyrostowych aktualizacji danych, otrzymywanych od klienta.

Aby zapewnić odporność na awarie sprzętowe, Polyhedra współpracuje z bazą dyskową pracującą w trybie rezerwowym (Standby), rezydującą na wydzielonym serwerze, do której przekazywane są wszystkie zmiany danych w bazie aktywnej. Rolę baz aktywnej i Standby można w każdym momencie odwrócić.

Moduł Historian zapewnia dostęp do danych archiwalnych, pozwala określić, jakie dane można usunąć z pamięci, a jakie należy poddać kompresji w celu zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby.

Dostęp do bazy

Polyhedra ma wbudowane stosy do obsługi protokołów TCP/IP i UDP/IP.

Database Interfaces (DBI) to zestaw sterowników do współpracy z zewnętrznymi bazami danych - IBM, Informix, SQL Server i Oracle - za pomocą takich samych interfejsów programistycznych, jakich używa się dla dostępu do bazy Polyhedra. Z kolei Device Interfaces (GDI) umożliwiają współpracę z przemysłowymi kontrolerami procesów oraz zdalnymi urządzeniami pomiarowymi.

Polyhedra działa pod Windows, na większości systemów unixowych i pod kontrolą systemów czasu rzeczywistego OSE (dla procesorów PowerPC) i VxWorks (Intela).


TOP 200