Barracuda NG Firewall F400 - test

W bogatej ofercie Barracuda Networks znajduje się m.in. rodzina urządzeń i maszyn wirtualnych Barracuda NG Firewall zaprojektowanych jako zapora następnej generacji (Next Generation) przeznaczona dla różnej wielkości przedsiębiorstw z jedną lokalizacją, jednak pełnię swoich możliwości osiąga dopiero przy wdrożeniach korporacyjnych, gdzie trzeba zadbać o połączenia i odpowiedni poziom bezpieczeństwa między odległymi oddziałami.

Urządzenia zapewniające bezpieczeństwo przesyłanych danych i dostępu do zasobów sieciowych to obecnie nieodzowny element każdej infrastruktury. Nie sposób wyobrazić sobie firmowe środowisko IT, które nie byłoby, choćby w minimalnym stopniu, zabezpieczone. Nowoczesne rozwiązania tego rodzaju zawierają nie tylko funkcjonalności zapory sieciowej, ale ich zaawansowane opcje pozwalają również dokładnie określić, jaki ruch sieciowy powinien być dozwolony, a jaki zablokowany. Bez problemu potrafią rozpoznać użytkownika i aplikacje uzyskujące dostęp do sieci, aby odpowiednio zareagować według zdefiniowanych zasad.

Barracuda NG Firewall F400 - test

Activate_New_Network

Obecnie producenci rozwiązań zabezpieczających mają na uwadze przede wszystkim globalizację przedsiębiorstw, których oddziały niejednokrotnie znajdują się w odległych lokalizacjach, dlatego oferują urządzenia na różnym poziomie funkcjonalności i wydajności, dostosowane do potrzeb infrastruktury, w której są wdrażane.

Jednym z producentów kompleksowych rozwiązań z zakresu zabezpieczeń infrastruktury i sieci jest Barracuda Networks. Dzięki swoim produktom obejmującym między innymi bezpieczeństwo sieci, poczty elektronicznej i danych, a także urządzenia filtrujące treści przetwarzane w chmurze, firma ta stała się liderem w dziedzinie urządzeń tego segmentu. Oferta Barracuda Networks jest skierowana do niewielkich firm oraz dużych korporacji, które łączy wspólna świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych oraz korzystania z sieci. Wachlarz funkcjonalny i wydajnościowy oferowanych urządzeń NG Firewall pozwala na zastosowanie nawet w bardzo małych lokalizacjach czy domowych biurach, a także w dużych centralach firm.

Barracuda NG Firewall F400 - test

Drzewo ustawień w trybie advanced config

Barracuda NG Firewall jest rozwiązaniem, które umożliwia łatwą segmentację sieci oraz kontrolę dostępu, ochronę przed włamaniami, wirusami i spamem oraz filtrowanie WEB. Jednak na szczególne wyróżnienie zasługują funkcjonalności, które powodują, że Barracuda NG Firewall staje się prawdziwym kombajnem bezpieczeństwa sieciowego.

Zaawansowany filtr aplikacyjny pozwala na skuteczne egzekwowanie reguł bezpieczeństwa dzięki integracji w rdzeń silnika firewalla dla kontroli aplikacji warstwy 7. Barracuda NG Firewall identyfikuje i stosuje złożone reguły bezpieczeństwa nawet w skomplikowanych aplikacjach, które niejednokrotnie potrafią maskować swój ruch sieciowy w innych protokołach (np. http). Filtr aplikacyjny bez problemu potrafi kontrolować wszelkiego rodzaju komunikatory internetowe oraz aplikacje P2P. Warto zaznaczyć, że przy definiowaniu reguł aplikacyjnych można sterować dostępem do poszczególnych funkcji oferowanych przy korzystaniu z danego serwisu. Wskazać tu można choćby blokadę pojedynczych funkcji portali społecznościowych, jak na przykład możliwości komentowania, przeglądania zdjęć lub filmów.


TOP 200