Barometr ITX – zaskakująco dobry wynik

W lipcu nastroje w polskich spółkach technologicznych były rekordowo dobre, w sierpniu nieco spadły, ale prognozy na wrzesień są dobre – wynika z najnowszego barometru nastrojów menedżerów IT.

Barometr ITX – zaskakująco dobry wynik

Lipiec przyniósł rekordowo wysoki odczyt nastrojów na poziomie 67,4 punktów, przy równie wysokiej prognozie na sierpień - 70,6. Od początku badania Barometru w kwietniu 2020 r. każdy kolejny miesiąc pokazywał progres. Świetne nastroje w lipcu wywindowały oczekiwania na sierpień do rekordowej prognozy na poziomie 70,6 punktów. Jednak sierpień z wynikiem 61,4 uplasował się zdecydowanie niżej od lipca (67,4), a nawet nieco poniżej czerwca (62,3), co już stanowić może spore zaskoczenie.

Na spadek wskaźnika w sierpniu największy wpływ miał odczyt billable rate, który u 23% badanych spadł, a tylko u 16% wzrósł. Billable rate to wskaźnik dla software house’ów, który mierzy poziom wykorzystanych godzin programistów pracujących przy projektach u klientów.

Zobacz również:

Prognoza na wrzesień jest już znacznie lepsza - aż 45% badanych deklaruje, że wskaźnik ten powinien się poprawić. Dodatkowo polskie firmy technologicznie w 75% nie zmieniały swojego budżetu na marketing w sierpniu, ale we wrześniu już 37,5% deklaruje zwiększenie nakładów na promocję.

Oczekiwania, co do średniego poziomu wynagrodzenia w sierpniu były bardzo wysokie (89,0), jednak konsensus rynku zweryfikował to na zupełnie innym poziomie i wskaźnik zamknął się przy 62,5. Aż u 71% firm średnie wynagrodzenie pozostało bez zmian. U relatywnie niewielkiego odsetka firm (25%) pensje wzrosły, co może świadczyć o tym, iż większość spółek ma już za sobą wyrównywania po ewentualnych obniżkach pensji, spowodowanych przez Covid-19 (odczyt lipcowy subindeksu „średnie wynagrodzenie” wyniósł aż 86 punktów).

Indeks ITX składa się z siedmiu zmiennych: przychodów, zatrudnienia, nowych zamówień, billable rate, cen, średniego wynagrodzenia i wydatków na marketing. Dwie z siedmiu kategorii utrzymało tendencję wzrostową i są to przychody (78,1) oraz nowe zamówienia (71,9).

56% badanych w sierpniu stwierdziło wzrost nowych zamówień w relacji do lipca, przy zaledwie 12,5%, u których było ich mniej. Cieszy fakt, iż u 62,5% ankietowanych również przychody w badanym okresie wzrosły, a tylko 6,2% odczuło ich spadek. Prognozy na wrzesień sięgają 69,6 punktów, co oznacza, iż menedżerowie polskich spółek technologicznych cały czas patrzą z pewnością w przyszłość.

Barometr ITX – zaskakująco dobry wynik

Barometr ITX

Jak interpretować wskaźnik?

Środek skali i 50,0 jest punktem wyjścia, odczyty, które są powyżej niego, należy odczytywać pozytywnie, rezultaty poniżej tego poziomu oznaczają dekoniunkturę, lub recesję. Im dalej odczyt jest od poziomu 50,0, tym większe zmiany w branży na korzyść/niekorzyść. Końcowy wynik barometru ITX obliczany jest jako średnia ważona z poszczególnych wyników badanych zmiennych. Ważne jest zwracanie uwagi na zmiany miesiąc do miesiąca, ponieważ pokazują one, jak zmienia się sytuacja.

Computerworld jest patronem medialnym Barometru ITX


TOP 200