Barometr HR 2010: Potrzebny strategiczny HR

Badanie przeprowadzone dla Europejskiego Stowarzyszenia HR wykazało, że największym i najpilniejszym wyzwaniem dla funkcji personalnej w roku 2010 będzie rozwinięcie własnych kompetencji biznesowych, pozwalających na pełnienie strategicznej roli w organizacji.

Badanie Barometr HR 2010 pokazało, że od działów HR coraz częściej oczekuje się rozwiązywania typowo biznesowych problemów, związanych m.in. ze zwiększaniem wydajności, dostosowaniem zasobów do potrzeb i specyfiki firmy oraz efektywnego wdrażania przyjętych rozwiązań.

"Widoczne jest coraz większe zainteresowanie wśród badanych problematyką przywództwa i zarządzania talentami oraz poszukiwanie potencjalnych okazji do dalszego rozwoju poprzez fuzje i przejęcia" - mówi Leonardo Sforza, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Hewitt Associates.

Najwyższe trzy priorytety w planach HR na lata 2010 - 2012 to rozwój liderów (wskazany przez 46% respondentów), zaangażowanie pracowników (39% badanych) oraz retencja najlepszych pracowników (32%). Czwarty priorytetem pozostaje, zmiana roli HR w organizacji, ze wspierającej na bardziej strategiczną.

Większość respondentów spodziewa się w ciągu następnych 3 lat "rewolucji" w zakresie kompetencji oczekiwanych od HR. Badani szczególnie liczą na poprawę w zakresie umiejętności zarządzania zmianą oraz podnoszenia efektywności i wydajności procesów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200