Bariery technologii wirtualizacyjnych

Firma zmodyfikowała też dotychczasową politykę licencyjną, związaną z mechanizmami wirtualizacji. Użytkownicy Vista w wersjach Home Basic i Home Premium będą mogli uruchamiać te systemy w środowisku wirtualnym, a użytkownicy korporacyjni będą płacić mniej za licencje na oprogramowanie Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (roczna opłata to 23 USD dla klientów, którzy wykupili usługę Microsoft Software Assurance). Oprócz tego Microsoft zawarł nową umowę o współpracy z Citrix Systems, której efektem ma być opracowanie technologii umożliwiających dobre współdziałanie mechanizmów wirtualizacyjnych Xen z serwerami i komputerami PC pracującymi pod kontrolą Windows. Citrix opracowuje narzędzia, które mają ułatwić przenoszenie maszyn wirtualnych między Citrix XenServer i Windows Server 2008 Hyper-V. Jego wersja testowa ma się pojawić na rynku w II kwartale tego roku, a finalna wraz z premierą systemu Microsoft Hyper-V.

Przedstawiciele Microsoftu zapowiadają, że firma zamierza wprowadzić do oferty pełny zakres oprogramowania do wirtualizacji komputerów PC i serwerów oraz narzędzia przeznaczone do zarządzania środowiskami zwirtualizowanymi, a jednocześnie zapewnia, że ich ceny będą konkurencyjnie niskie. Ponadto sądzą oni, że właśnie oprogramowanie do zarządzania pozwoli Microsoftowi wyróżnić się wśród konkurencji. Jej narzędzia mają bowiem udostępnić jednolity interfejs administracyjny, umożliwiający kontrolę i konfigurację zarówno serwerów fizycznych, jak i wirtualnych.

Od mainframe do MSP

IBM wprowadził ostatnio PowerVM Express, oprogramowanie wirtualizacyjne w wersji przeznaczonej specjalnie dla małych i średnich firm. Umożliwia ono tworzenie w jednym serwerze fizycznym (oczywiście wykorzystującym procesory Power6) do 3 wirtualnych partycji pracujących pod kontrolą systemu AIX, Linux lub i5/OS.

Oprogramowanie stosuje technologię PowerVM Lx86, która pozwala na tworzenie wirtualnego środowiska do uruchamiania w serwerach System p również aplikacji linuxowych, przeznaczonych na platformy x86. Cena licencji PowerVM Express to 40 USD/rdzeń, jest więc znacznie niższa od cen wersji PowerVM Standard (800 USD) lub Enterprise (1500 USD).

Wirtualne prognozy

Do 2013 r. największymi barierami hamującymi zastosowanie wirtualizacji będą ograniczona dostępność narzędzi do zarządzania, specjalistów mających doświadczenie we wdrażaniu tego typu systemów oraz odpowiednich usług. Aż 30% infrastruktury serwerowej w firmach zostanie zwirtualizowana do 2010 r. W 2007 r. było to tylko 5%. W 2010 r. rynek narzędzi do wirtualizacji zostanie zdominowany przez: Cisco, VMware i Citrix/XenSource, które opanują co najmniej 60% rynku.

Źródło: "The Many Facesof Virtualization: Understanding a New IT Reality", raport Saugatuck Technology, 2008


TOP 200