Bardziej konkurencyjni dzięki chmurze

Bardziej racjonalne wykorzystywanie zasobów, więcej miejsc pracy, wyższe PKB i bardziej konkurencyjne firmy - takie korzyści makroekonomiczne ma przynieść popularyzacja cloud computing.

Tego rodzaju wnioski płyną z raportu "Cloud Computing. Wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski" przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przy współpracy z firmą Microsoft. Został on zaprezentowany 21 kwietnia br. podczas spotkania w ramach "Czwartków na Brukselskiej" zorganizowanego przez organizację Pracodawcy RP. Zdaniem autorów raportu, szereg korzyści, jakie niesie z sobą wykorzystanie przetwarzania w chmurze przez przedsiębiorstwa, przyczynia się w efekcie do wzrostu konkurencyjności firm i całej gospodarki.

Taniej i lepiej zaplanowane

"Jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji informatycznej polegającej na przetwarzaniu danych w tzw. . Jak każdej nowej technologii towarzyszą jej oczywiście pewne obawy ze strony przedsiębiorców, ale ważne jest, aby dobrze i jak najszybciej publicznie zaprezentować potencjalne korzyści, jakie oferuje i odnieść je do własnej praktyki biznesowej" - podkreślił Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

20 tys.

nowych miejsc pracy ma powstać, zdaniem autorów raportu, w naszym kraju w latach 2011-2012 w związku ze stosowaniem przez firmy modelu przetwarzania w chmurze.

O jakich korzyściach mowa? W raporcie zwrócono uwagę, że np. wykorzystywanie cloud computing pozwala firmom szybciej dostosowywać się do zmieniających się warunków gospodarczych, a to przekłada się na wzrost ich konkurencyjności. Wykorzystanie przetwarzania w chmurze ma także wpływać na ograniczenie kosztów, jakie firmy ponoszą na IT. "Przede wszystkim przetwarzanie w chmurze pozwala na dopasowanie kosztów zasobów informatycznych do stopnia ich rzeczywistego wykorzystania" - czytamy w raporcie. Zdaniem autorów, cloud computing pozwala także na korzystniejsze rozliczanie i lepsze planowanie wydatków informatycznych w firmie. Rezygnując z zakupu rozbudowanej infrastruktury informatycznej, nie obciąża się bowiem dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi zarówno obecnego, jak i przyszłego budżetu firmy. Wynika to z zasad księgowania tego rodzaju wydatków. Korzystanie z zasobów IT w chmurze kwalifikuje się jako koszty prowadzenia działalności operacyjnej (OPEX). Z kolei wydatki na infrastrukturę informatyczną stanowią już wydatki inwestycyjne (CAPEX). Jest to o tyle istotna różnica, że wydatki na środki trwałe pomniejszają podstawę opodatkowania jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne, które mogą, w zależności od przyjętej stopy amortyzacji, być odliczane przez kilka, kilkanaście kolejnych okresów rozliczeniowych. Stanowić więc będą dodatkowe obciążenie przyszłych budżetów IT. Z kolei wydatki na zewnętrzne usługi informatyczne stanowią koszty bieżącej działalności firmy i są w całości uwzględniane przy ustalaniu bieżącego wyniku finansowego. "Zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na innego rodzaju inwestycje" - podkreślają autorzy raportu.


TOP 200