Bankructwo MotherShip Poland

Zarząd TMS Poland, pierwszego właściciela i twórcy portalu Ahoj.pl, podjął decyzję o postawieniu podmiotu w stan upadłości. Powodem jest całkowita utrata płynności finansowej. Przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku spółka zwiększyła zadłużenie do blisko 12 mln zł.

Jednoosobowy zarząd spółki The MotherShip Poland (TMS), w osobie jej prezesa Mariusza Hintza, wystąpił o rozpoczęcie postępowania upadłościowego firmy, gdyż utraciła ona płynność finansową. Obecnie TMS Poland należy do holdingu medialnego 4Media SA, stworzonego przez Chemiskór SA. W ramach internetowej strategii Chemiskóru spółka TMS Poland miała świadczyć usługi technologiczne i serwisowe na rzecz Internet Operatora, spółki kontrolującej przedsięwzięcia internetowe Chemiskóru.

Spółka TMS Poland zamknęła ubiegły rok stratą 10 mln zł. Przez trzy miesiące działalności w roku bieżącym kwota ta powiększyła się o kolejne 1,9 mln zł. TMS ma obecnie prawie 1,5 mln zł długu w stosunku do swoich pracowników. Wobec budżetu państwa wierzytelności TMS wynoszą prawie 1,4 mln zł. Na 1,5 mln zł szacowane są zaległe podatki. Dostawcy sprzętu i usług domagają się zwrotu ponad 5 mln zł. M. Hintz wyjaśnił, że część wierzytelności wciąż nie jest zweryfikowana, gdyż pojawiają się np. wierzytelności zaciągnięte przez osoby prawne z zagranicy. Spółka TMS Poland złożyła w sądzie wniosek o rozpoczęcie postępowania układowego wobec swoich wierzycieli. Niektórzy z nich rozpoczęli postępowania egzekucyjne, nie czekając na decyzję sadu. To skłoniło nowy zarząd do decyzji o postawieniu TMS w stan upadłości. Jeżeli sąd uzna, że postępowanie układowe nie ma podstaw i spółka nie rokuje nadziei na dalszą działalność, wówczas ogłosi jej upadłość.

Ponadto M. Hintz poinformował, że w ciągu najbliższych dni zarząd TMS Poland złoży do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko członkom poprzedniego zarządu spółki, którzy jego zdaniem świadomie doprowadzili do ogromnych strat w TMS Poland. Wniosek do prokuratury będzie też zawierał zarzuty braku dokumentacji księgowej i prawnej, tworzenie fikcyjnych zobowiązań wobec firm konsultingowych, prawniczych i dostawczych. "Decyzja ta podyktowana jest faktem, iż te osoby mogły działać na szkodę spółki. Był to portal, który generował zbyt duże koszty w porównaniu z innymi tego typu przedsięwzięciami. Przy serwisie pracowało ponad 140 osób, a według naszych obserwacji nie trzeba było ich więcej niż 30" - dodała Monika Sarnecka, rzecznik prasowy Chemiskóru.

Na początku marca br. Chemiskór wykupił za kwotę 8 mln zł większościowe udziały w trzech spółkach należących do właściciela portalu Ahoj.pl, spółki The MotherShip Poland, zarejestrowanej na Cyprze. Chemiskór przejął wówczas 99,9% udziałów w TMS Poland, 97% w TMS Auctions i 75% w TMS Travel. Należności za udziały w spółkach mają zostać uregulowane do końca września br. W lutym 2001 r. Chemiskór wykupił od firmy OMD - odpowiadającej za kampanie reklamowe serwisu - długi portalu Ahoj.pl na kwotę ponad 2 mln zł.

Portal Ahoj.pl ruszył na początku maja 2000 r. Powołała go do życia powstała w grudniu 2000 r. spółka The MotherShip Poland Internet Holdings. Według planów ówczesnego zarządu, TMS miał zainwestować w serwis internetowy 80-100 mln zł w ciągu 2-3 lat. Na ten rok był również przewidywany debiut giełdowy. Obecnie właścicielem Ahoj.pl jest zależna od Chemiskóru spółka Internet Operator SA, która za 4 mln zł w kwietniu br. odkupiła portal od TMS Poland, przejętej przez Chemiskór.


TOP 200