Bankowość na fali

Irlandzka firma Kindle - producent oprogramowania bankowego - rozpoczęła współpracę z warszawskim Ster-Projektem.

Irlandzka firma Kindle - producent oprogramowania bankowego - rozpoczęła współpracę z warszawskim Ster-Projektem.

Ster-Projekt SA jest kolejną polską firmą, specjalizującą się w integracji systemów informatycznych, która postanowiła rozpocząć działalność na rynku bankowym. Służyć ma temu rozpoczęta właśnie współpraca z irlandzką firmą Kindle, producentem aplikacji do obsługi bankowości detalicznej i hurtowej BankMaster.

BankMaster jest system scentralizowanym, przeznaczonym do obsługi średnich i dużych banków i instytucji finansowych. Irlandzka firma, której oprogramowanie wykorzystywane jest - według jej przedstawicieli - w około 200 bankach na świecie, ma także wdrożenia na rynku polskim. Pierwszym klientem Kindle w Polsce był Amerbank, który zawarł umowę z irlandzką firmą przed siedmiu laty. Moduły do bankowości hurtowej pracują także w Wielkopolskim Banku Kredytowym. Ostatnio irlandzka firma podpisała umowę z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Główną częścią rozwiązania Kindle jest wspomniana aplikacja BankMaster, pracująca w centrali banku. Jej nowa wersja zawiera graficzny interfejs użytkownika. Współpracuje z nią oprogramowanie Branch Paler dla Windows, instalowane w oddziałach banku. Rozwiązanie uzupełniają narzędzia do tworzenia analiz i sprawozdawczości - BankMaster OLAP - oparte na produkcie Oracle Express.

Polonizacja na bieżąco

Umowa zawarta między firmami mówi, że Ster-Projekt będzie uczestniczył w sprzedaży produktów Kindle, akcjach marketingowych i świadczył usługi serwisowe. „Będziemy też opracowywać moduły uzupełniające dla BankMastera” - twierdzi Paweł Łazuchiewicz, dyrektor generalny Ster-Projektu. Pierwszym tego typu projektem jest opracowanie interfejsu między oprogramowaniem BankMaster a systemem Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Niewykluczone, że Ster-Projekt przejmie część prac związanych z polonizacją systemu, przy czym dyrektor firmy dodaje, że Kindle ma własny sztab doświadczonych pracowników odpowiedzialnych za przystosowanie aplikacji bankowej do potrzeb lokalnych rynków. Chociaż Kindle prowadzi już sprzedaż licencji, na razie nie dokonała polonizacji pakietu. Paweł Łazuchiewicz zapewnia, że spolszczona wersja powstanie w trakcie wdrożeń systemów u przyszłych klientów. Ma to nastąpić przy okazji wdrożenia w Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych. Przyznaje, że w kilku znanych na polskim rynku przypadkach wdrożeń systemów wspomagających zarządzanie taka procedura lokalizacji nie zakończyła się sukcesem i doprowadziła do niepowodzenia projektu. „Doświadczenie w polonizacji wynieśliśmy ze współpracy z Baanem nad lokalizacją Tritona 3.1” - przekonuje Paweł Łazuchiewicz. - „W przypadku oprogramowania bankowego polonizacja jest procesem łatwiejszym, wymaga mniejszych modyfikacji niż w przypadku aplikacji do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem”.

Ster-Projekt liczy też, że po przeszkoleniu odpowiedniej liczby specjalistów w ciągu pół roku będzie mógł w większym stopniu uczestniczyć w projektach prowadzonych przez Kindle w Polsce.

Boom na banki

Decyzja o wkroczeniu Ster-Projekt na rynek bankowy została podjęta przed rokiem. Wówczas tworzenie grupy bankowej planował ComputerLand Poland SA, który poza przejęciem dwóch polskich firm - CSBI i Elby - zajmujących się tworzeniem oprogramowania bankowego, podpisał umowę o współpracy ze znaną amerykańską firmą Sanchez. Właśnie system Profile Sancheza Paweł Łazuchiewicz wymienia jako głównego konkurenta Kindle, chociaż - jego zdaniem - w ostatnim czasie poszerzyła się liczba zagranicznych oferentów oprogramowania dla banków, m.in. hiszpańska Altamira.

„Na początku rozważaliśmy trzy możliwości - stworzenie własnego systemu, nawiązanie współpracy z partnerem polskim lub zagranicznym. Brak w ofercie polskich domów software’owych nowoczesnych systemów scentralizowanych, spowodował, że zdecydowaliśmy się na współpracę z firma zagraniczną” - twierdzi dyrektor Ster-Projektu. Zainteresowanie polskich i zagranicznych firm informatycznych rynkiem bankowym Paweł Łazuchiewicz tłumaczy przede wszystkim koniecznością wymiany posiadanych przez instytucje finansowe systemów oddziałowych na scentralizowane.


TOP 200