Bankowe przymierze: IBM, i-flex i Oracle

Wszystkie trzy firmy zamierzają wspólnie oferować klientom oprogramowanie dla banków Flexcube produkowane przez indyjską firmę i-flex solutions.

Wszystkie trzy firmy zamierzają wspólnie oferować klientom oprogramowanie dla banków Flexcube produkowane przez indyjską firmę i-flex solutions.

Wspólna oferta ma obejmować m.in. usługi konsultingowe z zakresu zarządzania projektami, szkoleniowe świadczone przez IBM i oferowane przez Oracle. Firmy będą także wspólnie "identyfikowały klientów" i koordynowały działania marketingowe. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Oracle jest większościowym udziałowcem i-flex solutions. Firma i-flex działa jednak niezależnie. Z kolei porozumienie z IBM nie ma charakteru wyłącznego - zarówno i-flex, jak i IBM będą współpracować w tym zakresie z innymi partnerami. W Polsce i na rynku rosyjskim z i-flex współpracuje ComputerLand. i-flex ogłosił niedawno, że Flexcube będzie dostępny w wersji na platformę mainframe.


TOP 200