Bankier.pl - druga runda finansowania

MCI podpisał umowę z funduszami venture capital bmp/CEEV w sprawie drugiej rundy finansowania serwisu informacyjno-finansowego Bankier.pl. Po objęciu emisji akcji wartej 1,9 mln zł i udzieleniu pożyczki w wysokości 2 mln zł fundusze będą miały w wortalu finansowym udziały przekraczające 62% kapitału zakładowego.

MCI podpisał umowę z funduszami venture capital bmp/CEEV w sprawie drugiej rundy finansowania Bankier.pl. Po objęciu emisji akcji wartej 1,9 mln zł i udzieleniu pożyczki w wysokości 2 mln zł fundusze będą miały w wortalu finansowym udziały przekraczające 62% kapitału zakładowego.

Podpisana 15 lutego umowa przewiduje, że w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego fundusze będą miały łącznie 62,2% akcji Bankier.pl. 32,9% akcji pozostanie w posiadaniu MCI Management, a bmp Polska będzie zarządzało 5,08% udziałów jako powiernik akcji przeznaczonych do realizacji programu opcji menedżerskiej. Łączna wartość inwestycji akcjonariuszy wyniesie 1,9 mln zł w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz 2 mln zł w ramach pożyczek udzielonych Bankier.pl.

Zobacz również:

W celu podwyższenia kapitału zakładowego Bankier.pl zostanie przeprowadzona emisja 1,9 mln akcji o wartości 1 zł za sztukę. Umowa wejdzie w życie do końca lutego. W ramach nowej umowy określono również uregulowania dotyczące dodatkowej transzy akcji, przeznaczonej na rozszerzenie opcji pracowniczych, oraz prawa do objęcia akcji przez firmę Internet Securities po całkowitym zakończeniu integracji serwisu Euromoney.pl z Bankier.pl.

W związku z podpisaniem umowy może wejść w życie warunkowa transakcja pomiędzy MCI a założycielami Bankier.pl: Jakubem Sitarzem i Maciejem Jarzębowskim zawarta 29 stycznia 2002 r. MCI nabyło wówczas 287 500 akcji (20,72% kapitału) za kwotę ok. 1 mln zł (3,50 zł za akcję).

Bankier.pl osiągnął w 2001 r. obroty rzędu 2,7 mln zł przy stracie w wysokości 3,2 mln zł.