Banki na zakupach

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE) do połowy 2000 r. wdroży scentralizowany system bankowy - BankMaster irlandzkiej firmy Kindle Banking Systems. W centrali banku - ze względu na zagrożenie problemem roku 2000 i wstrzymanie do końca 1999 r. wszelkich prac informatycznych - wdrożenie nowego systemu rozpocznie się w styczniu przyszłego roku. Obejmie ono także oddziały Banku Energetyki (BE) łączącego się z BISE. W czerwcu br. zarządy obu banków zdecydowały o połączeniu. BISE ma 6 placówek, BE - 12.

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE) do połowy 2000 r. wdroży scentralizowany system bankowy - BankMaster irlandzkiej firmy Kindle Banking Systems. W centrali banku - ze względu na zagrożenie problemem roku 2000 i wstrzymanie do końca 1999 r. wszelkich prac informatycznych - wdrożenie nowego systemu rozpocznie się w styczniu przyszłego roku. Obejmie ono także oddziały Banku Energetyki (BE) łączącego się z BISE. W czerwcu br. zarządy obu banków zdecydowały o połączeniu. BISE ma 6 placówek, BE - 12.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w ciągu kilku najbliższych tygodni Bank Zachodni podpisze z ComputerLandem umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu bankowego Profile firmy Sanchez Computer. W ubiegłym roku obie firmy podpisały list intencyjny. Wartość umowy jest szacowana na 17 mln USD. Zintegrowany system bankowy miałby zostać wdrożony w ciągu 3 lat. W I połowie 1999 r. 80% akcji Banku Zachodniego przejął irlandzki Allied Irish Bank (AIB), który także wdraża Profile. Jest on także większościowym udziałowcem (60%) Wielkopolskiego Banku Kredytowego, który jeszcze w tym roku zamierza podpisać umowę na zakup zintegrowanego systemu bankowego. Prawdopodobnie będzie to także Profile.


TOP 200