Banki komercyjne, NBP i KIR przeprowadzą kolejne testy zgodności z rokiem 2000

W czerwcu i w sierpniu br. wszystkie banki komercyjne wraz z Narodowym Bankiem Polskim i Krajową Izbą Rozliczeniową poddadzą się testom zgodności z rokiem 2000.

W czerwcu i w sierpniu br. wszystkie banki komercyjne wraz z Narodowym Bankiem Polskim i Krajową Izbą Rozliczeniową poddadzą się testom zgodności z rokiem 2000.

Będą to kolejne testy, mające zweryfikować zdolność banków do dokonywania rozliczeń międzybankowych po 1 stycznia 2000 r. Nie badają jednak zgodności z rokiem 2000 wewnętrznych aplikacji banków. W testach wezmą udział wszystkie banki komercyjne. Jeśli bank ma sieć oddziałów, w testach powinna uczestniczyć centrala i co najmniej jeden oddział. Jeśli w jednym banku pracuje kilka niezależnych aplikacji bankowych (taka sytuacja ma miejsce m.in. w PKO BP), wówczas co najmniej 2 jednostki banku korzystające z danego oprogramowania powinny przejść procedurę testującą. Nadzór nad działaniami będąły sprawowały: KIR, Narodowy Bank Polski (NBP) i Związek Banków Polskich (ZBP).

12 czerwca br. (o ściśle ustalonej godzinie) zegary w układach BIOS bankowych systemów komputerowych wykorzystywanych do wzajemnych rozliczeń zostaną przestawione na datę 31 grudnia 1999 r. "Zależy nam, aby systemy samoczynnie przekroczyły magiczną granicę 1 stycznia 2000 r." - mówi Elżbieta Oleszczuk, doradca prezesa Związku Banków Polskich. W ciągu dwóch dni zostaną przeprowadzone standardowe procedury zamknięcia roku bilansowego w bankach. 13 czerwca br. odbędzie się jedna sesja rozliczeniowa, w której weźmie udział również NBP. Po zamknięciu sesji zegary zostaną przestawione na datę 4 stycznia 2000 r. i zostanie przeprowadzony jeszcze jeden cykl rozliczeniowy.

Próbie zostanie poddany elektroniczny system rozliczeń międzybankowych ELIXIR oraz system obsługi rachunków międzybankowych SORBNET, a także systemy sprawozdawcze. Test 13 czerwca odbędzie się w ramach testu światowego, koordynowanego przez New York Clearing House. Zostaną one powtórzone 21 i 22 sierpnia br. Pierwszego dnia nastąpi przejście z grudnia 1999 na styczeń 2000, drugiego dnia - przejście z 29 lutego na 1 marca 2000 r.

Związek Banków Polskich zaleca bankom samodzielne sprawdzenie działania aplikacji w przypadku kolejnej krytycznej daty 9 września 1999 r. "Przeprowadzony zostanie również test funkcjonowania papierowego systemu rozliczeniowego SYBIR. Symulacja rozliczeń międzybankowych odbędzie się za pomocą poczty elektronicznej. Taki test był już przeprowadzany i wypadł pomyślnie, niemniej banki domagają się jego powtórzenia" - mówi Elżbieta Oleszczuk.

Próby zostaną przeprowadzone w środowisku testowym ze względu na konieczność zapewnienia codziennego działania banków w przypadku trudności z powrotnym przestawieniem aplikacji na rzeczywistą datę. Testom zostanie poddane oprogramowanie, z którego bank będzie korzystał wchodząc w nowe tysiąclecie, nawet jeżeli nie zostało jeszcze zainstalowane w rzeczywistych warunkach, ale zakończenie wdrażania planowane jest przed końcem roku. Jednocześnie Związek Banków Polskich zalecił wstrzymanie dokonywania wszelkich zmian w oprogramowaniu na 3 miesiące przez końcem roku, aby uniknąć wprowadzenia do systemu nie przetestowanych, potencjalnie nieodpornych na zmianę daty programów.

"Obecnie angażujemy się we współpracę w sprawie roku 2000 z całym sektorem bankowym, biorąc również pod uwagę KIR i Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbank. Wymieniamy informacje z sektorem kart płatniczych i Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych. Próbujemy również współpracować z przedsiębiorstwami produkującymi i przesyłającymi energię elektryczną oraz przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi. Na tym polu nie osiągnęliśmy na razie zadowalającego poziomu wymiany informacji" - mówi Elżbieta Oleszczuk.