Banki danych: o bankach danych i inne

Szacuje się, że ze wszystkich informacji przechowywanych na całym świecie 95% zarejestrowano na papierze, 4% na taśmach i taśmach i mikrofilmach a tylko jeden procent w technice cyfrowej za pomocą, komputerów.

Szacuje się, że ze wszystkich informacji przechowywanych na całym świecie 95% zarejestrowano na papierze, 4% na taśmach i taśmach i mikrofilmach a tylko jeden procent w technice cyfrowej za pomocą, komputerów. Na całym świecie można już korzystać odpłatnie z usług ponad 4500 banków danych, a ich liczba powiększa się średnio o 10 tygodniowo. Istnieją banki ogólnoinformacyj-ne i specjalistyczne, dotyczące nauki, techniki, kultury, organizacji międzynarodowych, sportu itp. itd

Wobec ogromnej ekspansji banków informacji ujawniła się potrzeba założenia banków przewodników po bankach danych. Jeden z przykładów takich banków to bank danych Wspólnoty Europejskiej obejmujący 33 banki danych dla władz, instytucji publicznych i prywatnych, przedsiębiorstw, uczelni akademickich.

Inne banki danych to:

- Cronos: jeden z najstarszych banków danych, zawiera szczegółowe dane 12 krajów EWG i wiele wiedzy o pozostałych 140 krajach

- Info 92: powstał w 1989, zbiera darte dotyczące integracji europejskiej, którą jak wiadomo, planuje się sfinalizować I stycznia 1993

- Celex: istnieje od 1970, zawiera wszelkie dokumenty prawne dotyczące EWG

- Scad: (zał. 1983) zawiera rezolucje i inne dokumenty

wydane przez poszczególne organy EWG

- Eurostite: (zał. 1980), udostępnia wszystko, co wiąże się z integracja, naukową EWG, polityką finansową i monetarną, polityką rolną i stosunkami EWG z resztą świata

- Sabine: baza nomenklatury - czyli kodów używanych we wszystkich bankach danych działających w systemie EWG

- Euraditcom: oferuje pełną europejską terminologię naukową, techniczną, skrótów

- Enrep i Edcin - banki poświęcone ochronie środowiska

- Esprit: baza dotycząca projektów współpracy naukowej w EWG

- Biorep: baza informacji o badaniach biotechnologicznych

- Euroconlact: baza poszukujących partnerów do przedsięwzięć technicznych.

Korzystanie z niektórych baz danych jest nieodpłatne, np. w przypadku Diane-guide (przewodnika po bazach danych), Domis (poradnika materiałowego), Eabs - bibliografii publikacji naukowych i technicznych strefy EWG

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200