Banki coraz bardziej elektroniczne

Najważniejszymi przeszkodami w rozwoju bankowości elektronicznej jest niewielka dostępność Internetu oraz nawyki klientów – wynika z badań przedstawionych podczas VII Forum Bankowości Elektronicznej.

Słaba penetracja Internetu i przyzwyczajenia klientów to według 79% bankowców największe przeszkody w rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. Dalsze przeszkody to brak zaufania i poczucia bezpieczeństwa w Internecie (65%), niski poziom edukacji informatycznej (47%), słaba infrastruktura techniczna (44%), brak potrzeby korzystania z bankowości elektronicznej (35%), niski poziom edukacji ekonomicznej społeczeństwa (29%).

97% przedstawicieli banków przewiduje, że do 2006 roku głównym kanałem kontaktów klientów detalicznych z bankami będzie Internet. W tej chwili 74% banków biorących udział w badaniu oferuje internetowych dostęp do rachunku.

Według 65% ankietowanych, za dwa lata klienci nadal będą odwiedzali oddziały banków i korzystali z bankomatów.

W najbliższym czasie zwiększy się konkurencja na rynku bankowości elektronicznej (według 62% respondentów), poprawi się jakość usług (71%), spadną prowizje i opłaty (47%). Pojawią się również nowe marki bankowości internetowej (44%). Według 62% ankietowanych, integracja z Unią Europejską będzie miała pozytywny wpływ na liczbę klientów bankowości elektronicznej.

W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, na przełomie 2003 i 2004 roku, uczestniczyły 34 banki, posiadające łączenie 99% udziałów w rynku bankowości elektronicznej w Polsce.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200