Banki Spółdzielcze stawiają na analitykę

Podstawowa funkcjonalność Oracle BI w bankach spółdzielczych to analiza danych przeznaczona głównie na potrzeby zarządzania ryzykiem i monitorowania zabezpieczeń.

Dodatkowo wykorzystywana funkcjonalność wspiera procesy sprzedaży produktów bankowych. Pakiet Oracle wykonuje także analizowanie zachowań i rentowności klientów, opierając się na danych pobieranych z systemu CRM. Kluczowym zastosowaniem systemu Oracle jest analiza kategorii ryzyka bankowego, zwłaszcza analiza ryzyka stopy procentowej i ryzyka koncentracji. Wdrożenie Oracle Business Intelligence Standard Edition One prowadzi , partner . Pakiet Oracle BI jest instalowany jako moduł analityczny rozszerzający funkcjonalność transakcyjnego systemu bankowego autorstwa SoftNet. Ostatnio zrealizowane projekty to wdrożenia w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu, Banku Spółdzielczym w Kielcach oraz Banku Spółdzielczym w Wisznicach. Łącznie system wdrożono w 65 bankach spółdzielczych.


TOP 200