Bank zrzeszony w systemie

SGB-Bank zakończył pilotaż projektu chmury prywatnej. Docelowo udostępni w niej 207 zrzeszonym bankom spółdzielczym nowy system transakcyjny def3000.

Skąd pomysł na budowę chmury prywatnej? Jak mówią sami przedstawiciele firmy, historia ta ma początki jeszcze w 2004 r. "Jest to dla nas data przełomowa. Banki - członkowie naszego Zrzeszenia - wyartykułowały wówczas potrzebę wdrożenia jednolitego rozwiązania, systemu IT, który będzie użytkowany przez wszystkie banki. Chcieliśmy w ten sposób uzyskać efekt synergii, gdyż dziś każdy z banków ma jeszcze własne rozwiązania IT" - przedstawia Mariusz Mielnik, pełnomocnik zarządu SGB-Banku.

Błażej Nowak

dyrektor Departamentu Informatyki

w SGB-Banku

Specjaliści IT, licencje, backup danych, przetwarzanie, zarządzanie IT - w tym siecią - bezpieczeństwo oraz skalowalność - wszystko jest po naszej stronie. Efekt skali - dzięki wykorzystaniu chmury prywatnej - przynosi coraz większe korzyści bankom spółdzielczym.

Przez kolejne lata SGB-Bank przygotowywał się do tego projektu. Rozważano ofertę kilku dostawców obecnych na polskim rynku. Ostatecznie wybrano czterech z nich, a do etapu przetargowego zakwalifikowano dwa rozwiązania. "Już na podstawie szczegółowych analiz - do których zaproszono także przedstawicieli banków spółdzielczych - w roku 2007 dokonaliśmy wyboru oferty Asseco Poland" - mówi Mariusz Mielnik. "W tym momencie rozpoczęła się właściwa praca. Nie było bowiem na rynku gotowego produktu, który obsługiwałby zarówno bank zrzeszający, jak i banki zrzeszone, czyli nas i banki spółdzielcze" - dodaje. Prace dostosowujące wybrane rozwiązanie - system def3000 - do potrzeb Spółdzielczej Grupy Bankowej trwały przez prawie 3 lata, do 2009 r. Rok później nastąpiło jego wdrożenie w banku zrzeszającym i jednym z banków spółdzielczych. W 2011 r. pilotaż objął kolejne sześć banków w Grupie SGB-Banku.

Pozostawić jak najwięcej swobody

"Pilotaż projektu prowadzony jest po to aby jeszcze na tym etapie wychwycić ewentualne nieprawidłowości, czy niedogodności w korzystaniu z tego rozwiązania zarówno po stronie naszej, jak i banków spółdzielczych. Banki, jako instytucje zaufania publicznego nie mogą sobie pozwolić na błędy, toteż implementacja rozwiązania wymaga szczególnej uwagi, a także czasu" - stwierdza Mariusz Mielnik. Każdy bank spółdzielczy, który zamierza skorzystać z chmury prywatnej SGB-Banku, ma do dyspozycji własną instancję bazy danych i systemu transakcyjnego. Niejako "poziom wyżej" znajduje się dodatkowa aplikacja zarządzająca wszystkimi instancjami systemu def3000. Dzięki temu łatwiej jest nimi administrować, w tym np. dokonywać aktualizacji oprogramowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200