Bank w przebudowie

Bank Gospodarki Żywnościowej SA zakończył pierwszy etap wdrożenia systemu scentralizowanego. Równolegle prowadzone są kolejne projekty, w tym wdrożenia hurtowni danych.

Bank Gospodarki Żywnościowej SA zakończył pierwszy etap wdrożenia systemu scentralizowanego. Równolegle prowadzone są kolejne projekty, w tym wdrożenia hurtowni danych.

Bank w przebudowie

Bogdan Barewski, dyrektor projektu wdrozenia systemu Eurobank On-Line w Banku Gospodarki Żywnościowej SA, Warszawa

Bank Gospodarki Żywnościowej SA zakończył fazę definiowania produktów i parametryzacji wdrażanego systemu scentralizowanego Eurobank On-Line. Jest to pierwszy tak duży bank w Polsce, który zdecydował się wybrać jako system scentralizowany rozwiązanie polskie. Zakupiono je w ubiegłym roku od łódzkiej firmy Wonlok.

Testy nowego systemu potrwają do sierpnia br., kiedy to rozpocznie się wdrożenie produkcyjne. Umowa na wdrożenie systemu opiewa na 27 mln zł. Całkowite zakończenie projektu, obejmującego 356 placówek banku, w tym 96 oddziałów, jest planowane na koniec 2003 r.

Projekt na lata

Oddziały Banku Gospodarki Żywnościowej miały dużą swobodę w kształtowaniu lokalnej oferty. Wszystkie niestandardowe umowy kredytowe czy lokacyjne, których termin nie dobiegł jeszcze końca, musia-ły więc zostać odwzorowane w nowym systemie. Oprócz tego bank oferował i nadal oferuje dużą gamę produktów specjalnych - głównie kredytów preferencyjnych. Ich udział w ofercie banku wciąż sięga ok. 40%. "Nic więc dziwnego, że etap definiowania produktów i parametryzacji wdrażanego systemu trwał ponad rok" - mówią przedstawiciele banku.

Obecnie system Eurobank On-Line jest modyfikowany pod kątem wprowadzonych ostatnio przez Narodowy Bank Polski nowych wymogów odnośnie do sprawozdawczości, a także kilku nowych przepisów, np. ustawy konsumenckiej czy obowiązku pobierania podatku od odsetek. Równolegle prowadzone są testy spójności danych i wydajności systemu.

"Wydajność i skalowalność powinny wynikać z architektury i koncepcji systemu, a nie z cząstkowych zabiegów. Od początku poświęcamy tym kwestiom dużo czasu i uwagi, ponieważ w momencie gdy stwierdza się w tych obszarach problemy jest już przeważnie za późno na racjonalne rozwiązania. System jest przygotowany do pracy w trybie 24 godziny na dobę" - mówi Bogdan Barewski, dyrektor projektu wdrożenia systemu Eurobank On-Line w Banku Gospodarki Żywnoś-ciowej SA w Warszawie. Usuwanie błędów i testowanie systemu powinno zakończyć się w lipcu br.

Testy zamiejscowe

Bank prowadzi już wdrożenie pilotażowe systemu Eurobank On-Line w oddziale w Łowiczu. Oddział ten prawdopodobnie jako pierwszy rozpocznie pracę w nowym systemie w try- bie produkcyjnym. "Chcieliśmy, aby warunki testów były maksymalnie zbliżone do warunków rzeczywistych. Warszawskie oddziały nie są reprezentatywne dla większości z ponad 350 placówek banku, dlatego wybraliśmy przeciętny oddział zamiejscowy" - tłumaczy dyrektor projektu.

W innych oddziałach banku trwają przygotowania do wdrożenia. Wspólnie z dostawcami trzech działających w BGŻ systemów bankowych - Bankstreet (ICD Comp), Bankier (ComputerLand) i No- vum (Novum) - bank ujedno-lica procedury, standaryzuje nazewnictwo i "czyści" dane. "Przygotowywanie oddziałów do migracji to bardzo żmudne zadanie. Dość powiedzieć, że wykonanie wszystkich niezbędnych prac w jednym oddziale zajmuje 3, 4 miesiące. Większość oddziałów powinna być gotowa do przejścia na nowy system do połowy 2003 r. Całkowite zakończenie wdrożenia jest planowane na koniec 2003 r." - mówi Bogdan Barewski.

Więcej niż system scentralizowany

Równolegle Bank Gospodarki Żywnościowej pracuje także nad innymi projektami. Z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych Oracle'a i serwera analitycznego Oracle Express bank buduje hurtownię danych, która docelowo ma pobierać dane ze wszystkich istotnych systemów banku. Na razie hurtownia zbiera dane wyłącznie z bazy testowej systemu Eurobank On-Line, głównie na potrzeby analiz spójności danych. Bank stworzył tylko jeden data mart, obejmujący sprawozdawczość obowiązkową i podstawową zarządczą. Kolejne mają powstać z chwilą uruchomienia w trybie produkcyjnym systemu scentralizowanego. Do prowadzenia analiz używane są narzędzia Oracle Discoverer i Excel.

BGŻ buduje również system scoringowy, mający wspomagać pracę departamentów kredytowych. Jego uruchomienie jest planowane na sierpień 2002 r.

Centrum zapasowe w outsourcingu

Zarówno system scentralizowany, jak i hurtownia danych w Banku Gospodarki Żywnościowej SA działają na klastrze składającym się z dwóch, wieloprocesorowych serwerów HP 9000 Superdome i macierzy tej samej firmy XP512. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia ośrodek zapasowy Hewlett-Packard Polska, w którym - w specjalnie zabezpieczonym pomieszczeniu - znajduje się trzeci, zapasowy serwer HP 9000.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200