Bank to ludzie oraz IT

Wraz z nowym serwisem Pekao wprowadziło nową metodę autoryzacji - Pekao Token. Aplikacja instaluje się w telefonie komórkowym (bank przygotował także wersję na iPhone obok wersji Java). Pekao Token generuje kody autoryzacyjne i wymaga od użytkownika poprawnych danych. Bank Pekao SA prowadzi proaktywną politykę bezpieczeństwa i monitoruje pojawiające się nowe rodzaje zagrożeń i popularyzuję tą wiedzę wśród klientów. W lipcu 2010 roku nastąpił z kolei start mobilnej wersji serwisu Pekao24 - strony "lajt" dostępnej pod adresem m.pekao24.pl.

Narzędzia dla klienta korporacyjnego

Wraz z połączeniem z BPH zakończonym w 2008 roku, Bank Pekao zyskał nowych klientów korporacyjnych. Dla zainteresowanych transakcjami zagranicznymi, walutowymi i lokatami stworzona została specjalna platforma: aplikacja BOA (Branch Operators Application). BOA, działając w czasie rzeczywistym, usprawnia pracę dealerów, pracowników oddziałów oraz operacje klientów na własnych rachunkach. Automatyzacja procesów obniżyła koszty i ryzyko operacyjne poprzez zmniejszenie liczby działań wykonywanych ręcznie na poziomie centrali i oddziałów. Aplikacja jest dziełem własnym Banku (IT i jednostek współpracujących bezpośrednio z klientami), co daje duże możliwości jej dalszego rozwoju, monitoringu transakcji, tworzenia dedykowanych raportów oraz szybkiego i łatwego ustalenia statusu transakcji. Ponadto scentralizowany system zarządzania transakcjami walutowymi ułatwił wdrożenie przelewów SEPA - szybkich i tanich przelewów w euro. "Dzięki BOA transakcje lokat z preferencyjnym oprocentowaniem oraz transakcje wymiany walutowej księgowane są na rachunkach klientów online. Klient otrzymuje więc serwis najwyższej jakości, a Bank jest w stanie w łatwy sposób oszacować swoją pozycję walutową, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie wolnymi zasobami i generowanie dodatkowych zysków" - mówi Maciej Mierzwiak, dyrektor biura, Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, Departament Rynków Finansowych.

CRM z sukcesem

Bieżące prowadzenie relacji oraz nadzór nad procesem sprzedaży produktów adresowanych do przedsiębiorstw średniej i dużej wielkości w Pekao SA zapewnia pracownikom Pionu Korporacyjnego system Focus, będący również autorskim dziełem bankowego pionu IT i biznesu - zbudowanym przy wsparciu firmy zewnętrznej. "Użytkownicy systemu szybko przekonali się do zalet narzędzia, i to pomimo oczywistej dla systemów CRM-owych konieczności systematycznej pracy z aplikacją i zasilania jej danymi o podejmowanych działaniach sprzedażowych" - stwierdza Paweł Muras, dyrektor operacyjny, Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, Departament Zarządzania Bankowością Korporacyjną.

Aplikacja pokrywa 100% sieci sprzedaży korporacyjnej, a dostęp do niej mają wszyscy pracownicy Pionu Korporacyjnego, w tym oczywiście doradcy z sieci sprzedaży korporacyjnej oraz wspierający ich specjaliści produktowi. Aktualna liczba użytkowników zdecydowanie przekracza 1000 osób.

System obejmuje wszystkie produkty korporacyjne dostępne w ofercie banku. Aplikacja umożliwia kompleksową obsługę procesu sprzedaży, począwszy od planowania celów akwizycyjnych, szacowania potencjału klienta, aż do kontroli pojedynczej transakcji i śledzenia jej rezultatów. Doradcy klienta mają za pośrednictwem CRM Focus dostęp m.in. do historii relacji z klientem, dokumentacji relacji prawnych łączących klienta z bankiem, aktualnych dokumentów rejestrowych, marketingowych i finansowych.

Baza aktualnych klientów zawiera kilkanaście tysięcy rekordów. O tym, że system zyskał uznanie pracowników świadczą jego statystyki - w 2009 roku liczba logowań sięgnęła ponad 100 000, zarejestrowano prawie 125 000 godzin pracy w aplikacji, obserwowany jest systematyczny wzrost rejestrowanych kontaktów z klientami oraz wolumenu transakcji raportowanych w systemie. Informacje zgromadzone w systemie stanowią o sile i przydatności tego narzędzia w procesie sprzedaży.

"Dzięki badaniom użyteczności, eyetrackingowi i wywiadom z udziałem potencjalnych użytkowników systemu udało się przygotować serwis na miarę oczekiwań użytkowników - wyeliminowaliśmy trudności, mogące pojawić się przy realizacji poszczególnych operacji" - mówi Bartłomiej Nocoń, dyrektor zarządzający, Pion Bankowości Detalicznej, Departament Bankowości Elektronicznej w Pekao SA.

"Użytkownicy systemu szybko przekonali się do zalet narzędzia, i to pomimo oczywistej dla systemów CRM-owych konieczności systematycznej pracy z aplikacją i zasilania jej danymi o podejmowanych działaniach sprzedażowych" - stwierdza Paweł Muras, dyrektor operacyjny, Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, Departament Zarządzania Bankowością Korporacyjną.


TOP 200