Bank handlowy - wkrótce nowy system transakcyjny

W ubiegłym tygodniu Bank Handlowy w Warszawie SA dokonał migracji na nowy system transakcyjny - Flexcube, firmy Citigroup Information Technology Industries z Indii (CITI). Projekt dotyczy tylko części banku, obsługującej klientów korporacyjnych.

W ubiegłym tygodniu Bank Handlowy w Warszawie SA dokonał migracji na nowy system transakcyjny - Flexcube, firmy Citigroup Information Technology Industries z Indii (CITI). Projekt dotyczy tylko części banku, obsługującej klientów korporacyjnych. Docelowo nowy system ma zastąpić oprogramowanie IBIS/AS, funkcjonujące w Banku Handlowym, i rozwiązanie stosowane dotychczas w części korporacyjnej Citibanku.

Tylko połowa klientów

Na razie do Flexcube przeniesiono tylko rachunki klientów dawnego Citibanku. Stare i nowe oprogramowanie działa równolegle, przy czym podstawowym nadal pozostaje stary system. Będzie tak do chwili, gdy przedstawiciele Banku Handlowego nie przekonają się, że Flexcube funkcjonuje prawidłowo.

Kilka następnych miesięcy potrwa proces przejścia z IBIS/AS stosowanego w Banku Handlowym do Flexcube. Polska jest pierwszym krajem europejskim, w którym Citibank przeprowadził wdrożenie Flexcube. Po zakończeniu projektu w Polsce, podobne przedsięwzięcie rozpocznie się w Turcji. Powodzenie wdrożenia w naszym kraju będzie oznaczało, że rozwiązanie to stanie się standardem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Afryki i Azji Południowej.

Mniej kłopotów niż w detalu

W kwietniu br. na nowy system przeniesiono rachunki klientów detalicznych dawnego Handlobanku. Systemem, który obsługuje teraz część detaliczną Banku Handlowego, jest Systematics firmy Alltel. W Citibanku stosowano go jeszcze przed fuzją z Handlowym. Wdrożenie systemu nie obyło się bez problemów, a klienci przez ponad miesiąc odczuwali kłopoty związane z wymianą systemu. W trakcie realizacji projektu z firmy odeszło wielu pracowników działu informatyki, wcześniej zatrudnionych w Handlobanku i najlepiej znających system, z którego migrowano na Systematicsa.

Nad projektem prowadzonym w części korporacyjnej połączonych banków pracują osoby, zajmujące się wdrożeniem poprzedniego systemu transakcyjnego w Banku Handlowym. Citibank sprowadził także do Polski programistów z własnej firmy informatycznej CITI. Zadaniem informatyków z Indii była pomoc w modyfikacjach Flexcube na potrzeby Banku Handlowego.

Porządki w technologii

Prace związane z wdrożeniem nowych systemów informatycznych w połączonym Banku Handlowym i Citibanku trwają od listopada 2000 r., kiedy to przesądzono formalnie o fuzji banków. Wcześniej, już w maju ub.r., przedstawiciele obu banków rozpoczęli pracę nad strategią połączenia.

Zdecydowano wówczas m.in. o wprowadzeniu wspólnych standardów technologicznych. Zmiana dotyczy platformy sprzętowej i systemowej. Bank Handlowy stosujący rozwiązania IBM i Compaq Computer przejdzie na platformy Hewlett-Packard i Sun Microsystems i nastąpi ujednolicenie systemów bankowych. Jednym z nielicznych systemów, który nowy bank odziedziczył po Banku Handlowym, jest aplikacja typu front office dla Departamentu Skarbu - Condor+. Do czasu zakończenia wdrożenia nowego systemu transakcyjnego będzie także funkcjonować dawna hurtownia danych Banku Handlowego.


TOP 200