Bank budowany od zera

Rozpoczął działalność pion bankowości detalicznej Banku Handlowego SA w Warszawie - handlobank. Prace związane z budową systemu informatycznego trwały 9 miesięcy.

Rozpoczął działalność pion bankowości detalicznej Banku Handlowego SA w Warszawie - handlobank. Prace związane z budową systemu informatycznego trwały 9 miesięcy.

Decyzja o rozpoczęciu działalności na rynku detalicznym wiązała się z budową, praktycznie od podstaw, całego działu informatyki handlobanku, a także wyborem nowego systemu informatycznego. Okazało się to istotną zaletą projektu, ponieważ przy podejmowaniu decyzji o zakupie systemu kierowano się wyłącznie funkcjonalnością rozwiązań. Zdecydowano się na system zintegrowany.

Informatycy zatrudnieni w handlobanku nie musieli zajmować się konwersją danych i procedur używanych w BH odnośnie do klientów indywidualnych, których po prostu nie było. Dodatkowej pomocy przy wdrożeniu, polegającej na jego audycie, udzielili BH specjaliści ze Swedbanku, jednego z jego udziałowców. Dzięki temu Profile amerykańskiego Sancheza wdrożono w 9 miesięcy. Koszt związany z rozpoczęciem działalności detalicznej szacowany jest na 60 mln USD.

Diabeł tkwi w rozsądnym planie

Zdaniem przedstawicieli handlobanku, sukces wdrożenia trzeba rozpatrywać w kategoriach biznesowych. "Krótki czas realizacji projektu wynika z rozsądnego rozplanowania prac. Najpierw szczegółowo opracowaliśmy koncepcję produktów bankowych, a dopiero później zajęliśmy się wyborem systemu" - mówi Maciej Łebkowski, dyrektor zarządzający w pionie bankowości detalicznej Banku Handlowego SA.

System informatyczny pionu bankowości detalicznej wykorzystuje odmienne rozwiązanie od zastosowanych w pozostałych oddziałach Banku Handlowego. Wynika to przede wszystkim z innej struktury wewnętrznej handlobanku. Proponuje on inne produkty i usługi, wykorzystuje specyficzne procedury. "Wybraliśmy Profile przede wszystkim ze względu na jego elastyczność" - mówi Piotr Kucharski, dyrektor działu informatyki w pionie bankowości detalicznej Banku Handlowego. "Produkt znacząco ulepszono od czasu, kiedy wdrażano go w innych polskich instytucjach finansowych, które kupiły go przed 2-3 laty" - konkluduje.

Oprócz systemu Profile, handlobank wykorzystuje także system zarządzania bankomatami TechNique Plus II IFS-u i rozwiązania typu IVR (Interactive Voice Response) francuskiej firmy MG2, użyte do budowy call center. Zintegrowano je z systemem bankowym pionu bankowości detalicznej Banku Handlowego za pomocą aplikacji napisanych przez firmę Digital, która pełniła rolę integratora systemów w tym wdrożeniu. System wykorzystuje sieć rozległą stworzoną dla potrzeb Banku Handlowego, wzbogaconą o nowe punkty i funkcje. Dziś łączy ona trzy warszawskie oddziały. Docelowo, w ciągu 5 lat, w największych polskich miastach ma ich powstać 60.

Klient wszędzie u siebie

Zastosowane rozwiązania pozwoliły na znaczne uproszczenie procesu obsługi klienta, który w oddziale banku musi pojawić się tylko raz, aby założyć rachunek. Pozostałe dyspozycje, dotyczące lokat i przelewów, może składać telefonicznie bądź za pośrednictwem uniwersalnych bankomatów. Oprócz wymienionych funkcji, pozwalają one także na realizację wpłat na konto i składanie depozytów. Klient otwierający rachunek w handlobanku sam wybiera sekwencje cyfr, służącą potem jako jego tzw. PIN (indywidualny telekod dostępu do call center). Do późniejszej identyfikacji wykorzystywany jest generator liczb losowych, podobny do rozwiązań stosowanych w totalizatorze sportowym, wybierający cyfrę indywidualnego kodu, którą musi wpisać klient, by otrzymać interesujące go informacje.

Klienci składający zlecenia telefonicznie mogą dokonywać transakcji za pośrednictwem doradcy lub automatycznego serwisu. Operacje dokonywane w ten sposób są dodatkowo zabezpieczane. Dzwoniący, oprócz cyfr kodu PIN, musi podać jedną z informacji udostępnionych bankowi przy składaniu wniosku. Polecenia składane tą drogą są nagrywane. Wszystkie operacje dokonywane za pośrednictwem dowolnego oddziału, sieci bankomatów czy automatycznego serwisu telecentrum są realizowane w czasie rzeczywistym.

Informatyka handlobanku

System bankowy Profile (Sanchez)

System do obsługi bankomatów TechNique Plus II (IFS)

Call center systemy francuskiej firmy MG2

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200