Bank aplikacjami stoi

ING Bank Śląski stworzył informatykom wyjątkowe środowisko pracy, dzięki któremu może udoskonalać produkty dosłownie z dnia na dzień.

Nasz również ubiegłoroczny finalista - ING Bank Śląski jest jedną z największych instytucji finansowych na polskim rynku. Teraz każdy klient, niezależnie od tego, gdzie i w jaki sposób wnioskuje o produkt, może skorzystać z takiej samej oferty. Maksymalną standaryzację usług i wygodę korzystania z oferty w różnych kanałach dostępu ma zapewnić Orange Express.

Zwycięzca konkursu "Computerworld Lider Informatyki 2015"

w kategorii "Finanse i Bankowość": ING Bank Śląski.

Kredyt w samoobsłudze

Poprzednia aplikacja umożliwiała obsługę kredytów wyłącznie w jednym kanale sprzedaży czyli w oddziale banku. Niektóre czynności wymagały dodatkowych obliczeń. Część danych z wniosku klienta, np. dane o zobowiązaniach z BIK nie zaczytywały się w pełni automatycznie i konieczne było ich ręczne uzupełnianie.

Zobacz również:

 • Sztuczna inteligencja sprawdza się w bankowości
 • Potrzebne było stworzenie jednej aplikacji do obsługi wszystkich procesów kredytowych w obszarze detalicznym. Aplikacji opartej na silniku decyzyjnym, pozwalającym na szybkie zmiany procesu i zasad oceny wniosków. W efekcie chodziło o to, żeby klient mógł dostać kredyt, również hipoteczny, podczas jednej wizyty w banku.

  Kolejnym wymaganiem stawianym przed nowym narzędziem była możliwość samodzielnej obsługi wniosku przez klienta, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, a także możliwości procesowania wniosku w różnych kanałach dystrybucji, niezależnie od miejsca jego rejestracji. Nowa aplikacja daje taką możliwość, gdyż zawiera moduł wielokanałowy, umożliwiający obsługę przez internet, również poprzez bankowość mobilną na smartfonie czy tablecie.

  Aplikacja ma także moduł pozwalający na dopasowanie kwoty kredytu do faktycznych potrzeb i możliwości finansowych klienta, czyli tzw. Multiofertownik, dzięki któremu doradca może zaoferować klientowi nie tylko produkt i kwotę, o które klient wnioskuje, ale także inne produkty, lub zaproponować produkt wnioskowany w wysokości maksymalnej, na jaką pozwala mu sytuacja finansowa.

  Wsparciem informatycznym banku były firmy IBM i Sygnity. Wprowadzono automatyczne reguły decyzyjne pozwalające na wydawanie decyzji kredytowych. Zautomatyzowano również pobieranie informacji o kliencie z bazy BIK i proces wyceny nieruchomości.

  Wirtualna fabryka aplikacji

  Banki konkurują dziś nie tylko ceną, czy dopasowaniem produktów do potrzeb klientów, ale również tempem pracy informatyków. ING Bank Śląski zrewolucjonizował działanie IT, żeby lepiej mógł realizować cele biznesowe. Chodzi nie tylko o szybkość, ale również o niezawodność i bezpieczeństwo systemów.

  Zero Touch to rozwiązanie chmurowe do tworzenia i replikacji całych środowisk aplikacyjnych. Projekt obejmował przygotowanie platformy umożliwiającej tworzenie i zarządzanie zbiorem maszyn wirtualnych w modelu Private Cloud

  Developerzy sami mogą zdecydować, jakie maszyny wirtualne są im potrzebne lub dla jakiej aplikacji chcą wykonać kopię całego środowiska wraz ze wszystkimi powiązaniami i zależnościami obejmującymi konkretne ustawienia serwerów aplikacyjnych, baz danych czy instalacji aplikacji. Funkcjonalność ta pozwala im w szybki sposób testować zmiany w aplikacji, gdyż eliminuje cały długotrwały proces przygotowania serwerów, systemów operacyjnych, instalacji baz – to wszystko powstaje na podstawie jednego zamówienia i co najważniejsze, nie angażuje ani jednego administratora. Zamówienia składa się w portalu samoobsługowym, w którym prosty kreator pozwala wybrać typ środowiska, system operacyjny, bazy danych i serwery aplikacyjne. Parametry dotyczące wielkości środowiska można dostosować do potrzeb realizowanego przedsięwzięcia, a jeśli wymagania zmienią się, to środowisko można w trakcie jego działania rozbudować lub odpowiednio zmniejszyć o nieutylizowane zasoby. Zamówienie kopii całego środowiska jest jeszcze prostsze – wybieramy nazwę aplikacji i cały zestaw komponentów, które powinny być powielone i powiązane ze sobą. I to wszystko ponownie w sposób w pełni zautomatyzowany!

  Efekty wdrożenia

  udział sprzedaży w procesach zdalnych (online, mobile, vortal) wzrósł do 35%

  Dzięki automatyzacji przyspieszone zostały procesy:

  - decyzja automatyczna w procesach hipotecznych (ok 10% wniosków)

  - decyzja automatyczna w procesach gotówkowych (ok 84% wniosków)

  Portal ma funkcjonalność bieżącego monitorowania kosztów – wiadomo ile kosztuje serwer w odpowiedniej konfiguracji sprzętowej oraz udostępnionym oprogramowaniem. Wiedza ta pozwala w prosty sposób planować koszt zasobów IT do nowych projektów, czy policzyć ile kosztuje utrzymanie bieżącego środowiska.

  W projekcie zastosowano infrastrukturę sprzętową opartą na serwerach Cisco UCS oraz macierzach dyskowych EMC, na której wykorzystano platformę wirtualizacyjną Hyper-V 3.0 - Windows 2012 R2. Zarządzanie środowiskiem scentralizowano poprzez wykorzystanie produktów Microsoft System Center 2012 R2 w zakresie: monitorowania, zarządzania, dostarczania usług (automatyzacji), portalu samoobsługowego i rozliczania usług. W części aplikacyjnej projekt bazuje na rozwiązaniach takich jak: CA Lisa Release Automation, Jenkins, Sonar, HP Fortify, Qualis WAS, Jbehave & Selenium, Neoload, a także własnych rozwiązaniach banku.

  W warstwie infrastrukturalnej dostawcy wdrożonych rozwiązań to Sygnity, EMC, Cisco.

  W warstwie Contiunous Delivery działania odbywały się przy współpracy z SoftLab, X Solve oraz 3E. Działania w warstwie migracyjnej objęły dostawców aplikacji w ramach zawartych umów supportowych.

  Projekt wystartował w lutym 2014 roku, implementacja sprzętowa rozpoczęła się w maju 2014, by produkcyjnie pierwsze środowiska powstały już w październiku 2014 roku. Od tego czasu prowadzona jest zaawansowana migracja aplikacji, dzięki której po niespełna roku przygotowanych zostało ponad 2000 maszyn wirtualnych pod aplikacje biznesowe.

  Utworzenie chmury prywatnej dało elastyczną infrastrukturę, która pozwala na szybką adaptację do zmieniających się potrzeb biznesu i organizacji. Bank może na bieżąco reagować na pojawiające się potrzeby i wdrażać oczekiwane zmiany wprowadzane równolegle przez 12 wydziałów jednostek deweloperskich.

  Przedstawiciele banku podkreślają, że choć rozwiązania typu chmura prywatna są coraz częściej wykorzystywane przez firmy z różnych sektorów gospodarki, rozwiązanie z założenia wyróżniać miał sposób wykorzystania oraz skala przedsięwzięcia. To wymagało indywidualnego spojrzenia na dostępne rynkowe rozwiązania oraz ich adaptacji do wymagań naszego środowiska, obowiązujących przepisów i regulacji, itp.

  Efekty wdrożenia

  Skrócenie czasu wykreowania nowego środowiska z 6 tygodni do 45 minut.

  Pełna automatyzacja powoływania środowisk aplikacyjnych,

  Udostępnienie deweloperom możliwości samodzielnego zamawiania maszyn wirtualnych,

  Wdrożenie przejrzystego modelu rozliczeń przedstawiającego bieżące koszty środowiska oraz prognozowania ich dla przyszłych projektów,

  Standaryzacja udostępnianych środowisk, a przy tym maksymalizacja bezpieczeństwa poprzez implementację aktualizacji równolegle na wszystkich komponentach,

  W wyniku realizacji projektu udało się osiągnąć założoną kwotę oszczędności TCO w wysokości 50%.

  Podczas licznych warsztatów, wielu godzin konsultacji angażujących specjalistów i architektów wypracowano rozwiązanie doprecyzowane pod szczególne oczekiwania banku. Zaangażowanie wysokiej klasy ekspertów oddelegowanych do realizacji działań w projekcie przyczyniło się do powstania środowiska zautomatyzowanego, by jego obsługa była zapewniana tylko przez 8 osób i obejmującego całą warstwę serwerową, macierzową, sieciową oraz usługi monitorowania infrastruktury oraz zachowania ciągłości działania (kopie bezpieczeństwa oraz plany Disaster Recovery). Dzisiaj specjaliści mogą wciąż udoskonalać produkt, by system raportowania automatycznie podejmował odpowiednie działania, a rola administratora sprowadzała się jedynie do funkcji kontrolującej działanie procesu.

  Małpa sprawdza serwery

  Wdrożenie chmury prywatnej Zero Touch otworzyło przed bankiem nowe możliwości rozwoju. Chęć podwyższenia dostępności i niezawodności naszych usług chmurowych spowodowała, że pierwotny zakres projektu został rozszerzony. Inspiracją była idea Netflix’a, który z powodzeniem opracował i wdrożył przy współpracy z Amazone’m, rozwiązanie do zarządzania usługami w chmurze nazywane Wirtualną Armią Simian’a.

  Na początek do realizacji został wybrany jeden z kluczowych procesów tego rozwiązania - chaos monkey. Metoda ta pozwala na generowanie kontrolowanych awarii jednego z elementów środowiska, którym w przypadku banku i tego konkretnego projektu jest serwer aplikacyjny.

  W tym czasie system przełącza się na pozostałe serwery, tak, że nie ma to znaczenia dla działania procesów, a użytkownicy aplikacji nawet o tym nie wiedzą.

  Mirosław Forystek, Dyrektor Banku - Pion IT

  Projekt zakończył się powodzeniem, bo wszystkie aplikacje bankowe są już tworzone w nowym środowisku. Zamierzony cel osiągnęliśmy dzięki wyznaczonym priorytetom, zaangażowanemu zespołowi oraz bardzo dobrej współpracy z dostawcami.

  Różnica między naszym podejściem, a podejściem stricte cloudowym polega na tym, że od razu rozpoczęliśmy pracę od aplikacji. Chodziło o to, żeby developer budujący aplikacje działał na nowym środowisku oraz żeby cały proces rozwijania aplikacji był zautomatyzowany. Developer ma tylko przygotować kod, i otrzymać informację zwrotną czy ten kod jest poprawny z punktu widzenia funkcjonalnego i czy jest zgodny z zasadami bezpieczeństwa. Elastyczna infrastruktura pozwala nam automatycznie dostawiać serwery, wtedy kiedy są potrzebne – czyli wtedy kiedy obserwujemy największy ruch klientów w godz. 14.00-15.00. A kiedy zapotrzebowanie maleje – serwery są składane. I to wszystko automatycznie.


  TOP 200