Bank Pocztowy w nowym systemie

Po trzynastu miesiącach w Banku Pocztowym zakończono wdrożenie nowego systemu transakcyjnego - def-Bank 2000 firmy Comp Rzeszów. Faza uzgodnień, dostosowanie aplikacji do wymagań użytkownika oraz testy akceptacyjne trwały dziewięć miesięcy.

Po trzynastu miesiącach w Banku Pocztowym zakończono wdrożenie nowego systemu transakcyjnego - def-Bank 2000 firmy Comp Rzeszów. Faza uzgodnień, dostosowanie aplikacji do wymagań użytkownika oraz testy akceptacyjne trwały dziewięć miesięcy.

Natomiast przeniesienie bazy danych klientów ze starych aplikacji do nowego systemu kolejne cztery. System defBank 2000 działa już w ok. 60 jednostkach Banku Pocztowego.

Niewykluczone że liczba punktów obsługi klientów tego banku zacznie się szybko zwiększać. Bank Pocztowy porozumiał się bowiem z Pocztą Polską - jednym ze swoich właścicieli (drugim jest Prokom Investments mający ok. 33% akcji) - że będzie mógł obsługiwać klientów za pośrednictwem sieci ok. 8000 placówek pocztowych. Nie wszystkie zmienią się w oddziały bankowe. Jak jednak mówi Tadeusz Bartkowiak, dyrektor generalny Poczty Polskiej, "firma ta szuka nowych źródeł przychodów, przygotowując się do uwolnienia polskiego rynku usług pocztowych". Pierwsi konkurenci mają się pojawić już 1 maja 2004 r.

W ciągu najbliższych 2, 3 lat w urzędach pocztowych mają być instalowane kolejne terminale umożliwiające dostęp do systemu defBank 2000 i usług bankowych. Na początek Bank Pocztowy zakupił licencje dla 500 użytkowników. Największa instalacja systemu firmy Comp Rzeszów funkcjonuje w Lukas Banku (ok. 800 użytkowników). Jak twierdzą przedstawiciele producenta, zainstalowana w Banku Pocztowym platforma pozwala na znaczne zwiększenie zarówno liczby obsługiwanych rachunków, jak i użytkowników.

"Współpraca między nami a Pocztą Polską to także integracja pracujących w naszych instytucjach systemów informatycznych" - mówią przedstawiciele banku. Za pośrednictwem placówek pocztowych można już m.in. otworzyć konto Giro i lokatę lub uzyskać kredyt. Bank rozlicza także transakcje Poczty Polskiej z tzw. klientami hurtowymi.

Podczas wdrożenia nowego systemu scentralizowanego Bank Pocztowy skorzystał z pomocy Centralnego Ośrodka Obliczeniowego Poczty Polskiej. Odpowiada on za zarządzanie centralnym i zapasowym centrum przetwarzania danych. Obecnie Bank Pocztowy prowadzi projekt związany z budową hurtowni danych.

Zapis projektu

Wdrożenie: systemu scentralizowanego w Banku Pocztowym

Technologie: system centralny

- defBank 2000, baza danych

- Oracle, platforma sprzętowa

- serwery IBM pSeries 690

Wykonanie: pracownicy Banku Pocztowego i Comp Rzeszów

Czas trwania: 13 miesięcy

Osoba odpowiedzialna: Mariusz Sowiński, dyrektor departamentu IT i kierownik projektu


TOP 200