Bank Gospodarki Żywnościowej zwiększył udziały w Apeximie

Bank Gospodarki Żywnościowej - w wyniku pozasesyjnych transakcji pakietowych - dokupił 11% akcji warszawskiego Apeximu.

Bank Gospodarki Żywnościowej - w wyniku pozasesyjnych transakcji pakietowych - dokupił 11% akcji warszawskiego Apeximu. Wartość transakcji - wg wczorajszego kursu akcji firmy - szacowana jest na ok. 12 mln zł. Tym samym bank zwiększył posiadany pakiet akcji do 20%. Uprawnia on do 9,09% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.


TOP 200